Search

Search Results

7337 results found.

Reberc-abstract.pdf

Nanoconfinement of metal borohydrides in zeolitic imidazolate frameworks The use of hydrogen as an energy carrier is one of the major scientific fields focused on lowering the carbon footprint of ener

Reberc-povzetek.pdf

Uporaba vodika kot nosilca energije je eno večjih področij znanstvenih raziskav, osredotočenih na zmanjšanje ogljičnega odtisa energetike. Med glavnimi težavami področja so materiali in sistemi za hra

Tajnsek_abstract.pdf

ABSTRACT Bioapplication is an emerging field of metal-organic frameworks (MOF) utilization, but biocompatible MOFs with permanent porosity are still a rarity in the field. In addition, biocompatibilit

Tajnsek_povzetek.pdf

POVZETEK Raziskovanje in uporaba kovinsko organskih materialov (ang. metal-organic frameworks - MOF) na področju biomedicine (in ostalih bio-aplikacij) vzbuja čedalje več raziskovalne pozornosti. Pa v

Vabilo_Tamman.pdf

Univerza v Ljubljani Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo p.p. 537, Večna pot 113 1001 Ljubljana telefon: 01 479 80 00 faks: 01 241 91 44 dekanat@fkkt.uni-lj.si VABILO NA PREDAVANJE V OKVIRU

Pavko-abstract.pdf

Abstract The hydrogen economy has emerged as a promising solution to address the global energy and environmental challenges, with fuel cells playing a crucial role in enabling clean and efficient ener

Pavko-povzetek.pdf

Povzetek Vodikova ekonomija je obetavna rešitev svetovnih energetskih in okoljskih izzivov, pri čemer imajo gorivne celice ključno vlogo pri omogočanju čiste in učinkovite pretvorbe energije. Vendar p

DEVELOPMENT-_NEW_NETWORK_OF_EU___NON-EU_ENGINEERING_SCHOOLS_2023.pdf

DEVELOPMENT OF A NEW NETWORK OF EUROPEAN AND NON-EUROPEAN ENGINEERING SCHOOLS WITHIN THE EUTOPIA ALLIANCE PURPOSE: • To implement, within the EUTOPIA Alliance, a Network of European and non-European

CY_TECH_INTERNATIONAL_DAYS_2023.pdf

CY TECH INTERNATIONAL DAYS 2023 TOWARDS EXCELLENCE, TOGETHER JOIN US FOR A COOPERATIVE EXPERIENCE, SHOWCASE YOUR INSTITUTION AND DEVELOP VALUABLE CONNECTIONS WITH OUR ACADEMIC COMMUNITY WITH AN UNFOR

JEDILNIK_NOVEMBER_23.pdf

JEDILNIK ZA MESEC NOVEMBER SREDA 1.11 PRAZNIK ČETRTEK 2.11 dnevna juha brokolijeva enolončnica s krompirjem z ali brez mesa pečenica/ ajdovi žganci/ kislo zelje piščančji medaljoni v korenčkovi omaki/