Search

Search Results

6662 results found.

Kemija_heterociklicnih_spojin_2024-2025.pdf

KEMIJA HETEROCIKLIČNIH SPOJIN UČNI NAČRT PREDMETA/COURSE SYLLABUS Predmet: Course title: Članica nosilka/UL Member: Kemija heterocikličnih spojin CHEMISTRY OF HETEROCYCLIC COMPOUNDS UL FKKT Študijs

Kemija_za_trajnostni_razvoj_2024-2025.pdf

KEMIJA ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ UČNI NAČRT PREDMETA/COURSE SYLLABUS Predmet: Course title: Članica nosilka/UL Member: Kemija za trajnostni razvoj CHEMISTRY FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT UL FKKT Študijska

Nacrtovanje_trajnostnih_kemijskih_produktov_2024-2025.pdf

NAČRTOVANJE TRAJNOSTNIH KEMIJSKIH PRODUKTOV UČNI NAČRT PREDMETA/COURSE SYLLABUS Predmet: Course title: Članica nosilka/UL Member: Načrtovanje trajnostnih kemijskih produktov Design of Sustainable Ch

Obnovljivi_viri_in_surovine_2024-2025.pdf

OBNOVLJIVI VIRI IN SUROVINE UČNI NAČRT PREDMETA/COURSE SYLLABUS Predmet: Course title: Članica nosilka/UL Member: Obnovljivi viri in surovine Sustainable Resources and Raw Materials UL FKKT Študijs

Osnove_farmakologije_2024-2025.pdf

OSNOVE FARMAKOLOGIJE UČNI NAČRT PREDMETA/COURSE SYLLABUS Predmet: Course title: Članica nosilka/UL Member: Osnove farmakologije Fundamentals of Pharmacology UL FKKT Študijska smer Ni členitve (štud

Osnove_okoljskega_inzenirstva_2024-2025.pdf

OSNOVE OKOLJSKEGA INŽENIRSTVA UČNI NAČRT PREDMETA/COURSE SYLLABUS Predmet: Course title: Članica nosilka/UL Member: Osnove okoljskega inženirstva Introduction to Environmental Engineering UL FKKT Š

Pozarnovarnostna_analiza_objektov_2024-2025.pdf

POŽARNOVARNOSTNA ANALIZA OBJEKTOV UČNI NAČRT PREDMETA/COURSE SYLLABUS Požarnovarnostna analiza objektov FIRE SAFETY ANALYSIS OF BUILDINGS UL FKKT Študijski programi in stopnja Tehniška varnost, druga

Procesi_v_tehnologijah_varstva_okolja_2024-2025.pdf

PROCESI V TEHNOLOGIJAH VARSTVA OKOLJA UČNI NAČRT PREDMETA/COURSE SYLLABUS Predmet: Course title: Članica nosilka/UL Member: Procesi v tehnologijah varstva okolja Processes in Environment Protection

Profesionalna_patologija_2024-2025.pdf

PROFESIONALNA PATOLOGIJA UČNI NAČRT PREDMETA/COURSE SYLLABUS Predmet: Course title: Članica nosilka/UL Member: Profesionalna patologija OCCUPATIONAL PATHOLOGY UL FKKT Študijska smer Ni členitve (št

Koordinacijska_kemija_2024-2025.pdf

KOORDINACIJSKA KEMIJA UČNI NAČRT PREDMETA/COURSE SYLLABUS Predmet: Course title: Članica nosilka/UL Member: Koordinacijska kemija Coordination chemistry UL FKKT Študijska smer Ni členitve (študijsk