Search

Search Results

6662 results found.

Modeliranje_kemijskih_sistemov_2024-2025.pdf

MODELIRANJE KEMIJSKIH SISTEMOV UČNI NAČRT PREDMETA/COURSE SYLLABUS Modeliranje kemijskih sistemov Modelling of chemical systems UL FKKT Študijski programi in stopnja Kemija, druga stopnja, magistrski

Molekularna_biotehnologija_2024-2025.pdf

MOLEKULARNA BIOTEHNOLOGIJA UČNI NAČRT PREDMETA/COURSE SYLLABUS Predmet: Course title: Članica nosilka/UL Member: Molekularna biotehnologija MOLECULAR BIOTECHNOLOGY UL FKKT Študijska smer Ni členitv

Biotransformacije_2024-2025.pdf

BIOTRANSFORMACIJE UČNI NAČRT PREDMETA/COURSE SYLLABUS Predmet: Course title: Članica nosilka/UL Member: Biotransformacije Biotransformations UL FKKT Študijska smer Ni členitve (študijski program)

Bioremediacijske_tehnologije_2024-2025.pdf

BIOREMEDIACIJSKE TEHNOLOGIJE UČNI NAČRT PREDMETA/COURSE SYLLABUS Predmet: Course title: Članica nosilka/UL Member: Bioremediacijske tehnologije Bioremediation Technologies UL FKKT Študijska smer Ni

Polimerno_reakcijsko_inzenirstvo_2024-2025.pdf

POLIMERNO REAKCIJSKO INŽENIRSTVO UČNI NAČRT PREDMETA/COURSE SYLLABUS Predmet: Course title: Članica nosilka/UL Member: Polimerno reakcijsko inženirstvo POLYMER REACTION ENGINEERING UL FKKT Študijsk

Reologija_kompleksnih_tekocin_2024-2025.pdf

REOLOGIJA KOMPLEKSNIH TEKOČIN UČNI NAČRT PREDMETA/COURSE SYLLABUS Predmet: Course title: Članica nosilka/UL Member: Reologija kompleksnih tekočin RHEOLOGY OF COMPLEX FLUIDS UL FKKT Študijska smer N

Eksperimentalna_fizikalna_kemija_2024-2025.pdf

EKSPERIMENTALNA FIZIKALNA KEMIJA UČNI NAČRT PREDMETA/COURSE SYLLABUS Predmet: Course title: Članica nosilka/UL Member: Eksperimentalna fizikalna kemija Experimental physical chemistry UL FKKT Študi

Izbrana_poglavja_iz_biomedicinske_kemije_2024-2025.pdf

IZBRANA POGLAVJA IZ BIOMEDICINSKE KEMIJE UČNI NAČRT PREDMETA/COURSE SYLLABUS Predmet: Course title: Članica nosilka/UL Member: Izbrana poglavja iz biomedicinske kemije Selected topics in biomedical

Karakterizacija_in_stabilnost_materialov_kulturne_dediscine_2024-2025.pdf

KARAKTERIZACIJA IN STABILNOST MATERIALOV KULTURNE DEDIŠČINE UČNI NAČRT PREDMETA/COURSE SYLLABUS Predmet: Course title: Članica nosilka/UL Member: K T Karakterizacija in stabilnost materialov kultur

Kataliza_in_sodobna_organska_kemija_2024-2025.pdf

KATALIZA IN SODOBNA ORGANSKA KEMIJA UČNI NAČRT PREDMETA/COURSE SYLLABUS Predmet: Course title: Članica nosilka/UL Member: Kataliza in sodobna organska kemija Catalysis and Modern Organic Chemistry U