Search

Search Results

7337 results found.

Program_dela_za_leto_2024.pdf

Program dela za leto 2024

Obrazec_obracun_upr_stroskov_STA_STT__2023_24.docx

-106045-9969500 Obrazec; Obračun upravičenih stroškov za Erasmus+ (redni in naknadni razpis) Vrsta mobilnosti; STA (poučevanje)/ STAT( poučevanje z usposabljanjem) /STT (usposabljanje);obkroži Im

STT_2023_Erasmus__Sporazum_za_mobilnost_osebja_z_namenom_usposabljanja_Staff_Mobility_Agreement_for_training.docx

Mobility Agreement Staff Mobility For Training Planned period of physicaltraining activity: from [day/month/year]till [day/month/year] If applicable, planned period of virtual training activity: fr

Razpis_ERASMUS__STT__2023_24_slo.pdf

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MOBILNOSTI OSEBJA ZA NAMEN USPOSABLJANJA V TUJINI V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ (študijsko leto 2023/24) 1. Uvodno Na podlagi odobrenih sredstev Evropske komisije bo Univer

Obrazec_obracun_upr_stroskov_STA_STT__2023_24-Grisa_Princic_sign.pdf

Obrazec; Obračun upravičenih stroškov za Erasmus+ (redni in naknadni razpis) Ime in priimek upravičenca: Griša Grigorij Prinčič E mail upravičenca: Grisa.GrigorijPrincic@fkkt.uni-lj.si Zaposlen na

Obrazec_obracun_upr_stroskov_STA_STT__2023_24.docx

-106045-9969500 Obrazec; Obračun upravičenih stroškov za Erasmus+ (redni in naknadni razpis) Vrsta mobilnosti; STA (poučevanje)/ STAT( poučevanje z usposabljanjem) /STT (usposabljanje);obkroži Im

POTRDILO__ERASMUS__STT_2023__Letter_of_Confirmation.docx

ERASMUS+ (STT) Letter of confirmation for Erasmus+ Staff Training Mobility We hereby confirm that the below mentioned person from the University of Ljubljana(Erasmus code: SI LJUBLJA 01), successfu

Razpis_ERASMUS__STT__2023_24_slo.pdf

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MOBILNOSTI OSEBJA ZA NAMEN USPOSABLJANJA V TUJINI V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ (študijsko leto 2023/24) 1. Uvodno Na podlagi odobrenih sredstev Evropske komisije bo Univer

POVABI1_1.PDF

Dekanom in dekanatom članic UL Številka: 803-2/2023-36 Datum: 20. 11. 2023 Zadeva: Povabilo k predlogu povezane skupnosti študentov in akademskega osebja univerz zveze EUTOPIA Spoštovani, Univerza v