Search

Search Results

6594 results found.

Jubilut-Guest_Professor.pdf

The intersections between Human rights and the Environment from a protection standpoint The intersections between Human rights and the Environment have been growing recently, from the recognition of

VABILO_informativni-dan-2024.pdf

VABILO NA INFORMATIVNI DAN INTERDISCIPLINARNEGA DOKTORSKEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA VARSTVO OKOLJA 15 maj 2024 ob 17.00 v senatni sobi Pravne fakultete Univerze v Ljubljani (Poljanski nasip 2, 1000 Ljub

Vabilo-Silvan.pdf

Univerza v Ljubljani Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo p.p. 537, Večna pot 113 1001 Ljubljana telefon: 01 479 80 00 faks: 01 241 91 44 dekanat@fkkt.uni-lj.si VABILO NA PREDAVANJE V OKVIRU

Vabilo-Bommarius.pdf

Univerza v Ljubljani Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo p.p. 537, Večna pot 113 1001 Ljubljana telefon: 01 479 80 00 faks: 01 241 91 44 dekanat@fkkt.uni-lj.si VABILO NA PREDAVANJE V OKVIRU

Sklep_Senata_pogoj_izobrazbe.pdf

Številka: 031-4/2024-33 Datum: 30. 4. 2024 Senat Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani je na svoji 27. redni seji, dne 19. 4. 2024, v skladu z 79. členom Pravil o organizir

MicroplasticsDays24_GK1_MD1.pdf

Od torka, 16.4.2024 do četrtka, 18.4.2024, je na fakulte potekal mednarodni dogodek MICROPLASTICdays. Prva dva dneva, ki sta potekala v soorganizaciji COST akcije PRIORITY, sta bila namenjena delavnic

MicroplasticsDays24_GK1_MD1.docx

Od torka, 16.4.2024 do četrtka, 18.4.2024, je na fakulteti potekal mednarodni dogodek MICROPLASTICdays. Prva dva dneva, ki sta potekala v soorganizaciji COST akcije PRIORITY, sta bila namenjena delavn

Navodila_za_izdelavo_dipl_mag_dela_2024.pdf

NAVODILA ZA IZDELAVO DIPLOMSKEGA ALI MAGISTRSKEGA DELA 1. SPLOŠNA NAVODILA 1. Diplomsko oziroma magistrsko delo (nadalje: delo), ki ga izdela študent (nadalje: kandidat) v elektronski obliki, je form

Vzorec_diploma_magisterij_2024.docx

Univerza v Ljubljani Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo DIPLOMSKO/MAGISTRSKO DELO ime in priimek Ljubljana, 20xx Univerza v Ljubljani Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo UNIVER

Template_diploma_master_2024.docx

University of Ljubljana Faculty of Chemistry and Chemical Technology BACHELOR'S/MASTER'S THESIS first and last name Ljubljana, 20xx University of Ljubljana Faculty of Chemistry and Chemical Tech