Alumni UL FKKT

Alumni – društvo diplomirancev Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani smo poleti 2007 ustanovili z nameni, ki so v jasnem, pravnem jeziku opisani v 5. in 6. členu sprejetega Statuta našega društva. Ne gre le za rahlo nostalgično in sentimentalno obujanje spominov na našo študentsko mladost, ne gre le za gojenje socialnih stikov med nami samimi ampak in predvsem za ustvarjanje organiziranih povezav in priložnosti za aktivno pomoč naši fakulteti, do neke mere naši profesionalni krušni materi. Alumnus je latinski izraz za posvojenca ali pastorka. Množinsko smo torej Alumni (in ne alumnai v ameriški izgovorjavi) in kot člani velike družine pripadamo Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo ljubljanske Univerze.


Kot diplomiranci naše fakultete smo tej šoli nekaj dolžni, vsaj v moralnem smislu, saj smo se z njeno pomočjo poklicno usposobili. Resnici na ljubo, že kot študentje, posebej pa še kasneje v zrelejših letih, smo bili do šole vedno kritični, zanjo pa kaj prida storili nismo, če sploh kaj. Pritoževali smo se čez večne prostorske stiske in neustreznost prostorov, pritoževali smo se čez obupno zastarelo opremo, ko bi ta vendar morala biti v šoli najsodobnejša. Pritoževali smo se čez napačne ali slabo usmerjene programe.
Ugotavljali smo, da šola nima mehanizmov, ki bi zadržali ali usmerjali najboljše študente.

Društvo smo ustanovili zato, da bi tem večnim pritožbam in pomislekom dali institucionalni okvir in da bi s tem razvili orodja, s katerimi bi lahko vplivali na razvoj in delo šole in ji pri tem idejno in materialno pomagali.

Kot kemiki z izkušnjami iz vsakovrstne prakse želimo torej postati neogiben partner pri razpravah o programih in predmetnikih, posebej onih v okviru bolonjskega programa. Šoli moramo pomagati, vsak po svojih močeh, pri stalnem posodabljanju raziskovalne in učne opreme. In ne nazadnje, fakulteta potrebuje veliko pomoči pri izgradnji in opremljanju novih prostorov v še ne začeti novogradnji za Rožnikom, ki bo razrešila notorične prostorske stiske in nudila učiteljem in študentom ustrezno delovno okolje.


Posebej pomembna akcija je ustanovitev Štipendijskega sklada fakultete, iz katerega bi črpali štipendije za najboljše študente.


Svojih ciljev si ne bomo postavljali previsoko in preveč ambiciozno. Naše zadovoljstvo z doseženim bo tem večje, čim bolj realno bodo postavljeni naši cilji.


Želimo si več vašega aktivnega sodelovanja, več vaših pobud in predlogov. Vabim vas, da se oglasite z gradivi, ki jih lahko objavimo na naši spletni strani. Poročajte o lokalnih srečanjih kemikov in kemijskih inženirjev, o srečanjih letnikov, saj za nekatera vemo, da so postala tradicionalna.

Novice