Tutorstvo

Tutorji študentje smo brucem pripravili brošuro, katero si lahko ogledate Bru(c)šura.

Kaj je tutorstvo in kdo je tutor?

Tutorstvo je opredeljeno kot sistematično vodenje študentov skozi študij, pri čemer pa se ne osredotočamo strogo na le njihov akademski razvoj ali na težave pri študiju, temveč tudi na njihov osebnosti razvoj.

Tutor je oseba, ki vodi, nudi dodatne informacije in pomaga pri pridobivanju informacij in znanj, motivira, usmerja ter s svojim zgledom pripomore k osebnemu in akademskemu razvoju študenta.

Kakšne oblike tutorstva imamo?

  • profesorsko tutorstvo, kjer je v vlogi tutorja lahko vsak polno zaposleni pedagoški delavec na UL FKKT. Tovrstno tutorstvo je sestavljeno iz:
    • tutorja za tuje študente,
    • tutorja za študente s posebnim statusom,
    • učitelja tutorja letnika.
  • študentsko tutorstvo, kjer študentom nudijo pomoč praviloma študentje višjih letnikov. Študentje so lahko uvajalni ali nadaljevalni tutorji ter tutorji za tuje in Erasmus študente.

Namen študentskega tutorstva je nuditi študentom ustrezno podporo pri študiju. Tutorji študentje pomagajo pri usmerjanju tutoranda, da lažje osvoji študijske snovi in pri ostalih težavah, ki se lahko študentu pojavijo med študijem in s tem ogrozijo njegovo študijsko uspešnost.

Študentsko tutorstvo je pomembna aktivnost, ki obogati tako tutorje študente kot tudi njihovo skupino študentov. Tutorja opremi z novimi izkušnjami in znanji, med tutorjem in študenti pa se običajno stkejo vezi zaupanja, ki pripomorejo k bolj pozitivnem pristopu k študiju, večji medsebojni povezanosti študentov in boljšim študijskim rezultatom.

Za dodatna pojasnila omenjenih vlog si lahko ogledaš Pravilnik o sistemu tutorstva FKKT UL.

Študentsko tutorstvo

Informacije o študentskem tutorstvu lahko najdete na spletni strani Skupnosti študentov Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani.

Učiteljsko tutorstvo: seznam učiteljev tutorjev

Študijski program

Letnik

Učitelj tutor letnika

VSŠ Kemijska tehnologija

1.

Saša Petriček

 

2.

Boštjan Genorio

 

3.

Ksenija Kogej

UNI Kemijsko inženirstvo

1.

Urška Šebenik

 

2.

Marjan Marinšek

 

3.

Rok Ambrožič

UNI Tehniška varnost

1.

Barbara Novosel

 

2.

Barbara Novosel

 

3.

Klementina Zupan

UNI Biokemija

1.

Miha Pavšič

 

2.

Marko Dolinar

 

3.

Marko Novinec

MAG Biokemija

1.

Gregor Gunčar

UNI Kemija

1.

Anton Meden

namestnica: Marta Počkaj

 

2.

Irena Kralj Cigić

namestnik: Krištof Kranjc

 

3.

Bogdan Štefane

namestnica: Irena Kralj Cigić

MAG Kemija

1.

Jurij Reščič

MAG Kemijsko izobraževanje

1.

Krištof Kranjc