Magistrski študij Kemije prejel certifikat Euromaster®

Magistrski študij Kemije 2. stopnje na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani je prejel certifikat Euromaster®, ki ga podeljuje organizacija ECTN - European Chemistry Thematic Network.
Primarni cilj tega certifikata je potrditi, da magistrski študij 2. stopnje Kemije ustreza najvišjim standardom organizacije ECTN, ki so:

  • prepoznavnost magistrskega naziva na drugih evropskih inštitucijah in avtomatska pravica prijave na doktorske študijske programe kemije (ne zagotavlja pa vpisa, saj o tem dokončno odloča inštitucija)
  • prepoznavnost magistrskega naziva pri delodajalcih kot ustreznega za zaposlovanje profesionalnih kemikov v kemijski in sorodnih industrijah ter v javnih inštitucijah
  • s tem certifikatom Evropski odbor za registracijo kemikov (European Chemist Registration Board), ki je del organizacije EuCheMS (Evropske kemijske znanosti) priznava magistrskemu programu ustrezen izobrazbeni standard, ki omogoča magistrantom status evropskega kemika (European Chemist).>

Prav tako je Organizacija ECTN obnovila naziv Eurobachelor® za Univerzitetni študijski program Kemije 1. stopnje na FKKT UL.