Knjižnica spojin

FKKTLib - knjižnica spojin Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani

Knjižnica spojin FKKTLib trenutno vsebuje 3.428 edinstvenih sintetičnih spojin, ki so rezultat številnih raziskav v številnih projektih na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani. Večina spojin, zbranih v knjižnici, so heterociklične spojine, dokumentirani v znanstveni literaturi. Večina vzorcev spojin v knjižnici je v trdni obliki in so shranjeni v kriogenih vialah, ki so označene s QR kodo, ki nam omogoča sledljivost vzorcev. Za zagotovitev stabilnosti vzorcev so shranjeni pod argonom v zamrzovalniku pri -25 °C.

Informacije o spojinah v knjižnici so shranjene v spletni, popolnoma dostopni podatkovni bazi, ki temelji na odprtokodni rešitvi MolDB6, ki jo je razvil prof. Norbert Haider z Univerze na Dunaju. Knjižnica spojin FKKT uporablja MySQL odprtokodno implementacijo podatkovne baze, ki za delo s podatki uporablja jezik SQL. Molekularne strukture s pripadajočimi podatki so shranjene v relacijsko povezanih tabelah MySQL. Za iskanje po strukturi oz. podstrukturi sistem uporablja program checkmol/matchmol. Iskanje se izvaja v dveh korakih: Predizbira po ujemanju molekulskih prstnih odtisov (angl. molecular fingerprints), ki ji sledi popolna primerjava med atomi preostalih kandidatov.

Do knjižnice spojin lako dostopate preko povezave: "FKKTLIB".

Kratka navodila za uporabo knjižnice spojin so na sledeči povezavi: Navodila za uporabo knjižnice spojin

SKRBNIKA KNJIŽNICE SPOJIN:

prof. dr. Grošelj Uroš
doc. dr. Podlipnik Črtomir