Erasmus+

Erasmus+ je program, ki podpira aktivnosti na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa v vseh sektorjih vseživljenjskega učenja (šolsko izobraževanje, visoko šolstvo, nadaljnje izobraževanje, aktivnosti mladih itd.).

V okviru Ključne akcije 1, mobilnost posameznikov, je mogoča mobilnost študentov za študij in praktično usposabljanje ter mobilnost visokošolskega osebja.

Tudi za programsko obdobje 2021-2027 je Univerza v Ljubljani pridobila listino Erasmus Charter, ki nam omogoča Easmus+ mobilnosti.

Erasmus+

 

Študijska mobilnost

Minimalni kriteriji za prijavo na študijsko mobilnost so:

 • najmanj vpisan v prvi letnik prve stopnje študija
 • status študenta


Drugi kriteriji:

 • povprečna ocena dosedanjega študija 
 • letnik študija
 • motivacija
 • znanje jezika države v katero odhaja
 • druge opcije, ki jih ima študent...

Izvedba študijske mobilnosti

1. Mobilnost se prične tako, da se med institucijo, ki študenta pošilja na izmenjavo, študentom in institucijo, kamor gre študent na izmenjavo, podpiše študijski sporazum. V tem sporazumu so obvezno navedeni:

 • ime in priimek študenta,
 • naziv institucije, ki študenta pošilja,
 • naziv institucije, kamor študent odhaja,
 • nabor predmetov, ki jih namerava študent opravljati v tuji instituciji, pri čemer se uporablja ECTS sistem,
 • če je potrebno tudi rubrika za nabor spremenjenih predmetov, ki ga tudi podpišejo vse tri strani,
 • čas bivanja v tujini – 3 do 12 mesecev.

2. Organizacija mobilnosti in nastanitev naj bi bila stvar študenta. V mednarodni pisarni študentom pomagamo z informacijami in napotki.
3. Mobilnost se zaključi, ko se študent vrne domov in predloži domači instituciji naslednjo dokumentacijo:

 • potrdilo s partnerske institucije o tem, da je bil na izmenjavi,
 • čas od kdaj do kdaj je bil tam ter
 • katere obveznosti je ali ni opravil (Transcript of Records).

Na podlagi predložene dokumentacije se opravi priznavanje uspešno opravljenih obveznosti na matični instituciji in se izvede dokončno izplačilo štipendije. Mobilnost je s tem zaključena.
 
 

Erasmus+ kratkotrajne mobilnosti - udeležba na KIP (BIP) projektih

Udeležba na KIP-ih (BIP-ih) v tujini je mogoča le v koordinaciji z mednarodno pisarno FKKT, saj morajo študenti, ne glede na to, ali prejmejo Erasmus+ štipendijo ali pa gredo na mobilnost kot zero-grant, pravočasno, torej še pred začetkom virtualne mobilnosti, imeti urejeno potrebno dokumentacijo, kar pomeni, potrjen LA, zaključeno prijavo v VIS UL, podpisan sporazum o sredstvih (tudi za zero-grant).

Prijava na to vrsto mobilnosti poteka enako, kot na vse ostale vrste mobilnosti, preko STUDIS-a.

Praktično usposabljanje

Pri mobilnosti zaradi izvajanja prakse v tujini bilateralnih sporazumov med institucijo in tujim podjetjem ali institucijo ni. Na podlagi ponudbe štipendij tujih organizacij, se študent, s pomočjo matične institucije, odloči navezati kontakt s tujo organizacijo, ponudnico štipendij ali mest za prakso.

Načinov za navezavo stikov s tujimi organizacijami je več:

 • študent sam naveže stike,
 • možno je stik navezati preko posrednikov praks, kar ni preveč zanesljivo,
 • preko profesorjev, ki sodelujejo s tujimi podjetji,
 • preko partnerskih institucij-tujih univerz, ki imajo stike z gospodarskimi družbami,
 • preko domačih podjetij, ki imajo stike s tujimi podjetji,
 • preko splošnih mrež nacionalnih agencij (pri nas CMEPIUS).

Definicija podjetja, kjer mobilnost za prakso lahko poteka je: To je katerokoli podjetje, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo v javnem in zasebnem sektorju ne glede na velikost, pravni status ali gospodarski sektor, v katerem deluje, vključno s socialno ekonomijo.

Minimalni kriteriji so formalni status v državi (državljan, begunec, stalno bivališče), status študenta.

Drugi kriteriji:

 • primernost prakse glede na študijski program,
 • motivacija,
 • znanje jezika,
 • druge opcije, ki jih študent ima.

Izvedba praktičnega usposabljanja

1. Mobilnost za praktično usposabljanje poteka takole. Študent si sam ali s pomočjo matične organizacije, najde podjetje v tujini v katerem bo opravljal prakso. Med matično inštitucijo, podjetjem in študentom (tripartitna pogodba) se podpiše Študijski sporazum za praktično usposabljanje.
Mobilnost za prakso lahko traja od dva do 12 mesecev.
2. Organizacija mobilnosti, informacije o namestitvi, zavarovanju in podobno, je prepuščena študentu, pri tem pa mu pomaga mednarodna pisarna domače institucije.
3. Mobilnost se zaključi, ko se študent vrne domov in domači instituciji predloži naslednjo dokumentacijo:

 • Potrdilo partnerske institucije o tem, da je bil na izmenjavi za prakso, čas od kdaj do kdaj je bil tam in da je prakso uspešno opravil.

Na podlagi predložene dokumentacije se opravi priznavanje uspešno opravljene prakse na matični instituciji in se izvede dokončno izplačilo štipendije. Mobilnost je s tem zaključena.

Erasmus+ program omogoča tudi opravljanje praktičnega usposabljanja 12 mesecev po diplomi.

Povezave na iskalnike praktičnega usposabljanja:
Going Global portal za iskanje praks in pripravništev v tujini

Praktično usposabljanje na Malti 2023-24

Erasmus kratkotrajne mobilnosti doktorskih študentov

Vsa navodila v zvezi s kratkotrajnimi mobilnostmi doktorskih študentov se nahajajo na povezavi spodaj.

https://www.uni-lj.si/mednarodno_sodelovanje_in_izmenjave/erasmus_kratkotrajne_mobilnosti_doktorskih_studentov/

Dokumentacija in finance

Popolno dokumentacijo študent naloži na spletni prijavni portal Univerze v Ljubljani vsaj en mesec pred odhodom na izmenjavo.

Štipendije se izplačujejo v dveh delih. Prvi del (priporočilo 80%) pred odhodom v tujino, oziroma po podpisu pogodbe o štipendiranju, preostali del pa po predložitvi kompletne dokumentacije na UL.

Višina Erasmus+ štipendije je odvisna od države, v katero gre študent na izmenjavo.

Povezave:

Mobilnost osebja

Poleg izmenjave študentov omogoča Erasmus program tudi izmenjavo učnega in administrativnega osebja.

Več o tem na povezavi:
http://www.uni-lj.si/mednarodno_sodelovanje_in_izmenjave/