Pozdravljeni na straneh mednarodnega sodelovanja!

Eden izmed vse pomembnejših kriterijev uspešnosti delovanja univerz je tudi njihova mednarodnost. Univerze danes tekmujejo za mednarodno prepoznavnost svojih izobraževalnih, znanstveno-raziskovalnih in družbeno odgovornih dosežkov, odpirajo vrata različnim mednarodnim povezovanjem in sodelovanjem na področju izobraževanja, znanosti in raziskovanja, izmenjavam študentov, učiteljev, raziskovalcev, soustvarjanju programov. Da bi bolj osredinjeno umestili mednarodnost Univerze v Ljubljani v vseh pogledih, njeno odprtost, vizijo in poslanstvo, smo pripravili Strategijo internacionalizacije kot usmeritveni dokument doseganja mednarodne odprtosti in odličnosti Univerze v Ljubljani.

Kontaktni osebi

Študentski referat: Oman Vučkovska Stojka


Akademski koordinator: izr. prof. dr. Genorio Boštjan

Uradne ure

ponedeljek, torek, četrtek od 9:00 do 11:00
sreda od 13:00 do 15:00