Športno društvo FKKT

Program Športnega društva Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo (ŠD FKKT) se lahko v delih in na način, ki ga predhodno odobrita učitelja športne vzgoje, izvaja in priznava tudi kot program športne vzgoje na fakulteti. Poleg tega je program  ŠD FKKT namenjen tudi tistim študentom, katerim obseg vadbe pri športni vzgoji dve uri tedensko ne zadošča oziroma tistim študentom, ki sploh nimajo športne vzgoje. Program je namenjen tudi zaposlenim na fakulteti. 

Program vsebuje:

 • Vodeno skupinsko vadbo in fitnes (skupinska funkcionalna vadba, skupinska kardio vadba in fitnes - vodena in samostojna vadba). Vadba bo potekala v Univerzitetni športni dvorani v Rožni dolini, Svetčeva ulica 11, 1000 Ljubljana. Vadba se bo začela po predhodnih prijavah s ponedeljkom 17. oktobra 2022 in bo potekala ves čas do 26. maja 2023 (razen v času zimskega izpitnega obdobja).

 • Športne aktivnosti v naravi, ki jih samostojno organizira ŠD FKKT s sodelovanjem športnih učiteljev FKKT, Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo in Študentske organizacije FKKT. Program poteka v obliki enodnevnih in večdnevnih aktivnosti, ki se kot obisk pri športni vzgoji tudi  vrednotijo z ustreznim številom športno-kreditnih točk, in sicer odvisno od njihovega obsega. Za vsako športno aktivnost bodo najkasneje 7 dni pred izvedbo objavljena natančna obvestila in ustrezna navodila na internetni oglasni deski.

 • Prvenstva Univerze v Ljubljani, meduniverzitena in mednarodna tekmovanja (tekmovalni program).

Vadba bo potekala v Univerzitetni športni dvorani v Rožni dolini, Svetčeva ulica 11, 1000 Ljubljana.

Skupinska funkcionalna vadba

Torek 17.30-18.30 Univerzitetna športna dvorana

Petek 07.45-08.45 Univerzitetna športna dvorana

Skupinska kardio vadba

Sreda 18.30-19.30 Univerzitetna športna dvorana

Sreda 20.00-21.00 Univerzitetna športna dvorana

Fitnes (vodena in samostojna vadba)

Torek 21.00-22.30 Univerzitetna športna dvorana

Sreda 18.00-19.30 Univerzitetna športna dvorana

Sreda 19.30-21.00 Univerzitetna športna dvorana

Petek 07.30-09.00 Univerzitetna športna dvorana

Vadba se bo začela s ponedeljkom 17. oktobra 2022 in bo potekala ves čas do 26. maja 2023 (razen v času zimskega izpitnega obdobja).

Športne aktivnoasti v naravi bomo izvedli v sodelovanju s ŠD FKKT. V študijskem letu 2022/23 okvirno načrtujemo sledeče športne aktivnosti.

 • Bowling (oktober - maj)/1 prisotnost.
 • Motivacijski vikend - oktober/2 prisotnosti.
 • Pohodniški izleti v sredogorje - ob sobotah v dopoldanskem času (Šmarna gora, Slivnica, Krim, Vrh Staneta Kosca nad Rašico ali Janče, nanos, Tošč, Sveti Jakob na Katarini, ob ŽICI, Blegoš ali, Planina Korošica (oktober - maj) - po predhodni objavi/2 oz. 3 prisotnosti (odvisno od dolžine pohodniškega izleta.
 • Enodnevni smučarski izlet (tudi nočni) - december ali januar oziroma februar ali marec/2 oz. 3 prisotnosti (odvisno od vsebine smučarskega izleta).
 • Enodnevni sankaški izlet - december ali januar oziroma februar ali marec/2 oz. 3 prisotnosti (odvisno od vsebine sankaškega izleta).
 • Športne aktivnosti za zaposlene na fakulteti (skladno z njihovimi interesi in finančnimi zmožnostmi).

Nekatere od navedenih športnih aktivnosti bodo s strani Športnega društva FKKT, Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo in Študentske organizacije FKKT tudi subvencionirane.

Tekmovalni program obsega:

 • Prvenstva Univerze v Ljubljani, ki jih organizira Športna zveza Univerze v Ljubljani (program je namenjen je predvsem tistim študentom, ki želijo  organiziran športno-rekreacijski trening dopolniti s tekmovanji). Študentje (gre predvsem za še aktivne in bivše tekmovalce v različnih športnih panogah) zastopajo fakulteto kot reprezentanca na omenjenih tekmovanjih. Tekmovanja potekajo v moštvenih športnih panogah  in potekajo skozi večino študijskega leta (november - maj). Tudi ta program je vrednoten z ustreznim številom prisotnosti glede na obseg posameznih aktivnosti (npr.; Univerzitetno prvenstvo v badmintonu - 2 prisotnosti). Za vsako aktivnost bodo najkasneje 7 dni pred izvedbo objavljena natančna navodila in ustrezna obvestila na internetni oglasni deski. Prosimo vse športnike in tiste študente, ki bi želeli nastopiti na Univerzitetnih športnih prvenstvih Univerze v Ljubljani naj se oglasijo na govorilnih urah na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo, Večna pot 113, 1000 Ljubljana, kabinet K1.032 (1AB/1032), vsako sredo od 11.00 - 12.00 (v mesecu oktobru 2022), ostale mesece pa kadarkoli po predhodnem dogovoru (matej.jamnik@fkkt.uni-lj.si).
 • Meduniverzitetna in mednarodna tekmovanja (evropska in svetovna univerzitetna tekmovanja ter univerziade), ki jih organizira Slovenska univerzitetna športna zveza.

Program je sestavni del dejavnega sožitja študentov, učiteljev in drugih pripadnikov univerze z namenom sodelovanja znotraj fakultet in univerz.