Pomoč v stiski

Zaupna oseba

Na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani se zavzemamo za akademsko okolje, v katerem ni prostora za nasilje, spolno in drugo nadlegovanje ali trpinčenje. 

Vsem, ki so žrtve kakršnega koli nasilja, zagotavljamo varen prostor in zaščito ter dosledno izpeljavo vseh za to predvidenih postopkov v skladu s Pravilnikom o ukrepih proti nasilju, nadlegovanju in trpinčenju Univerze v Ljubljani (https://www.uni-lj.si/mma/pravilnik_o_ukrepih_proti_nasilju_nadlegovanju_in_trpincenju/2022022807195907/?m=1646029199). Ob tem posebej poudarjamo, da je za nasilje vedno odgovoren povzročitelj oziroma povzročiteljica in ne žrtev. 

V kolikor doživljate nasilje, se lahko obrnete na imenovano zaupno osebo.
Zaupna oseba:

 • vam bo zagotovila podporo, poskrbela za varen prostor za pogovor z vami,
 • vas bo seznanila s pravicami in informirala o možnostih ukrepanja zoper izvajalca nasilja,
 • vas seznanila z možnimi oblikami psihosocialne pomoči,
 • vam nudila drugo podporo pred in med postopkom prijave, če se boste zanjo odločili,
 • bo varovala vse podatke, s katerimi jih boste seznanili. Razkritje podatkov tretjim osebam je mogoče le, če se boste s tem strinjali.


Zaupni  osebi na UL FKKT sta:

Psihocialna delavnica

Se soočate z različnimi situacijami (na področju medosebnih odnosov, študija ...), ob katerih se vam porajajo:

 • (vsakdanja) vprašanja, ki bi jih želeli »premleti« z nekom,
 • stiske, neprijetna doživljanja,
 • želje po razmisleku o nadaljnjih korakih (povezanih s konkretnim problemom ali v življenju na sploh, osamosvajanju, partnerstvu itd.),
 • potrebe po soočanju s preteklimi bolečimi izkušnjami,
 • težave pri doseganje ciljev, težave z motivacijo, ipd.,
 • želje po izboljšanju komunikacije in medosebnih odnosov (partnerskih, odnosov z avtoritetami, starši ...), asertivnosti ...

V psihosocialno svetovalnico ste vabljeni tudi vsi, ki bi želeli z nekom razpravljati o različnih pogledih, vprašanjih, dilemah, nejasnostih glede (bodočega) profesionalnega dela ali vprašanjih, ki se vam pojavljajo v praksi ... Namenjena je tudi vsem, ki ste zgolj radovedni, ali pa bi želeli poklepetati o sebi, dobiti kakšno povratno informacijo o svojem delovanju ipd.
Psihosocialna svetovalnica je namenjena študentkam in študentom ter zaposlenim, ki potrebujete pogovor, svetovanje …več informacij najdete tu (https://www.uni-lj.si/v_ospredju/2021100513502712/)

vsebina ...