Vodstvo fakultete

Prodekan za doktorski študij in raziskovalne dejavnosti

prof. dr. Novinec Marko

Prodekanja za kakovost in sodelovanje z okoljem

prof. dr. Prosen Helena

Tajnik fakultete

Kranjc Vesna