Študentski svet UL FKKT

Študentski svet je organ fakultete, ki ga sestavljajo samo študenti. Njegova naloga je, da zastopa študente v organih fakultete, pripravlja študentska mnenja o pedagoških delavcih, skrbi, da se med študijem ne kršijo pravice študentov ipd. Poleg tega študentski svet organizira tudi tradicionalno Brucovanje FKKT, športno-znanstveno tekmovanje Tehnologijada, fotografsko razstavo, izmenjavo literature ter druge projekte v sodelovanju s Študentsko organizacijo UL FKKT.

Svet se sestaja na rednih mesečnih sejah, že vmes pa se po potrebi dobijo tudi posamezne delovne skupine. Sestavljajo ga predstavniki in podpredstavniki vseh letnikov vseh študijskih smeri.

E-mail: studentski-svet(at)fkkt.uni-lj.si
Spletna stran: studenti.fkkt.uni-lj.si

 

Predstavniki

Predsednica Študentskega sveta UL FKKT 

Tinkara Korošec, 3. letnik Biokemija (1. bol. stopnja)

Podpredsednica Študentskega sveta UL FKKT

Pia Drofenik, 2. letnik Tehniška varnost (1. bol. stopnja)

Tajnica Študentskega sveta UL FKKT

Lejla Velić, 1. letnik Tehniška varnost (2. bol. stopnja)

 

Letnik / smer Ime in priimek
Kemija  
1.l KE Val Vidmar
  Kim Sever
2.l KE Endis Aletić
3.l KE Jernej Birk
  Matic Plut
Kemijsko inženirstvo  
1.l KI Urška Torkar
2.l KI Oskar Baumgaartner
  Marcel Šarko
3.l KI Domen Pucko
  Twan Otokar Lange
Biokemija  
1.l BK Žan Kos
2.l BK Dan Kolnik
  Karin Kunstelj
3.l BK Tinkara Korošec
  Marcel Tušek
abs. Pia Mencin
  Gaja Starc
Kemijska tehnologija  
3.l KT Ana Sever
  Jana Baša
Tehniška varnost  
1.l TV Anže Medvešek
2.l TV Pia Drofenik
3.l TV Eneja Lina Berglez
   
2. stopnja bolonjskega programa  
Kemija  
1.l KE Jan Matoh
  Martin Jazbec
2.l KE Pia Pajk
Kemijsko inženirstvo  
1.l KI Jan Vidergar
2.l KI Tjaša Likeb
Biokemija  
1.l BK Ela Kovač
  Maja Deutsch
2.l BK Timotej Sotošek
  Vivian Nemanič
abs. Tim Nograšek
Tehniška varnost  
1.l TV Primož Rajšp
  Lejla Velić
Kemijsko izobraževanje  
2.l KIZ  Kaja Zupančič
   
3. stopnja bolonjskega programa  
KOMISIJA PREDSTAVNIK/CA ŠTUDENTOV
Senat UL FKKT Tinkara Korošec
  Marcel Tušek
  Lejla Velič
  Pia Drofenik
  Primož Rajšp
   
Komisija za dodiplomski in magistrski študij Tinkara Korošec
Habilitacijski odbor Timotej Sotošek
Komisija za ocenjevanje kvalitete in akreditacijo Val Vidmar
Komisija za nagrade in priznanja ter promocijo fakultete Urška Torkar
Komisija za varstvo pri delu in požarno varnost Primož Rajšp
Komisija za doktorski študij Špela Pok
Koordinatorji za tutorstvo Marcel Tušek
Upravni odbor UL FKKT Primož Rajšp 
Disciplinska komisija I. stopnje za študente  
članica Tinkara Korošec
članica Lejla Velić
namestnica Pia Drofenik
namestnik Twan Otokar Lange