Študentski svet UL FKKT

Študentski svet je organ fakultete, ki ga sestavljajo samo študenti. Njegova naloga je, da zastopa študente v organih fakultete, pripravlja študentska mnenja o pedagoških delavcih, skrbi, da se med študijem ne kršijo pravice študentov ipd. Poleg tega študentski svet organizira tudi tradicionalno Brucovanje FKKT, športno-znanstveno tekmovanje Tehnologijada, fotografsko razstavo, izmenjavo literature ter druge projekte v sodelovanju s Študentsko organizacijo UL FKKT.

Svet se sestaja na rednih mesečnih sejah, že vmes pa se po potrebi dobijo tudi posamezne delovne skupine. Sestavljajo ga predstavniki in podpredstavniki vseh letnikov vseh študijskih smeri.

E-mail: studentski-svet(at)fkkt.uni-lj.si
Spletna stran: studenti.fkkt.uni-lj.si

 

Predstavniki

Predsednik Študentskega sveta UL FKKT:  

  • PRIMOŽ RAJŠP, 3. letnik Tehniška varnost (1. bol. stopnja)

Podpredsednica Študentskega sveta UL FKKT:

  • TINKARA KOROŠEC, 2. letnik Biokemija (1. bol. stopnja)

Tajnica:

  • LEJLA VELIĆ, 3. letnik Tehniška varnost (1. bol. stopnja)

 

letnik / smer

Ime in priimek

Kemija

 

1.l KE

Petja Logar

 

Anna Berestneva

2.l KE

Lan Patrick Pal

 

Goran Jocić

3.l KE

Jan Matoh

 

Adam Modic

abs.

Blaž Omahen

 

Mark Kržišnik

Kemijsko inženirstvo

 

1.l KI

Oskar Baumgartner

 

Nejc Brezovšek

2.l KI

Domen Pucko

 

Twan Otokar Lange

3.l KI

Jan Vidergar

 

Sara Perša

abs.

Iva Klofutar

Biokemija

 

1.l BK

Jakob Urh Veler

 

Anja Kokol

2.l BK

Tinkara Korošec

 

Marcel Tušek

3.l BK

Ela Kovač

 

Neža Peternel

abs.

 

Kemijska tehnologija

 

1.l KT

 

 

 

2.l KT

Ana Sever

 

Jana Baša

3.l KT

Karmen Lubšina

 

 

abs.

 

Tehniška varnost

 

1.l TV

Pia Drofenik

 

Miha Černe

2.l TV

Eneja Lina Berglez

 

Klara Zver

3.l TV

Primož Rajšp

 

Mitja Košir

abs.

 

2. stopnja bolonjskega programa 

letnik / smer

 Ime in priimek

Kemija

 

1.l KE

Pia Pajk

 

 

2.l KE

David Ribar

 

Klara Klemenčič

abs.

Martin Rafael Gulin

Kemijsko inženirstvo

 

1.l KI

Tjaša Likeb

 

Kaja Zupančič

2.l KI

Nikola Poljanec

 

Doroteja Marija Novak

abs.

 

Biokemija

 

1.l BK

Vivian Nemanič

 

Timotej Sotošek

2.l BK

Ana Potočnik

 

Marko Pavleković

abs.

 

Tehniška varnost

 

1.l TV

Peter Meglič

 

 

2.l TV

Filip Korošec

 

Anja Kočman

abs.

 

Kemijsko izobraževanje

 

1.l KIZ

 

 

 

2.l KIZ

Ajda Godec

 

Jaka Prelog

3. stopnja bolonjskega programa 

 

Ana Marković

KOMISIJA

PREDSTAVNIK/CA ŠTUDENTOV

Senat UL FKKT

Klara Klemenčič

 

Lan Patrick Pal

 

Ana Potočnik

 

Primož Rajšp

 

David Ribar

komisije senata UL FKKT

 

Komisija za dodiplomski in magistrski študij

Klara Klemenčič

Habilitacijski odbor

Timotej Sotošek

Komisija za ocenjevanje kvalitete in akreditacijo

Pia Drofenik

Komisija za nagrade in priznanja ter promocijo fakultete

Goran Jocić

Komisija za varstvo pri delu in požarno varnost

Primož Rajšp

Komisija za doktorski študij (dvoletni mandat)

Tjaša Rijavec

 

 

Koordinatorji za tutorstvo

Marcel Tušek

 

 

Upravni odbor UL FKKT

David Ribar

 

 

Disciplinska komisija

 

član

Primož Rajšp

član

Mitja Košir

namestnica

Pia Drofenik

namestnica

Klara Klemenčič