Drugi pomembni kontakti

Računalniški center    

Raziskovalno in razvojno delo    

Spletna stran    

Kršitve na internetu    

Domena    

E-pošta    

Finančno-računovodska služba    

Kadrovska služba    

Študentski svet    

Referat za študijske zadeve    

Knjižnica