Predstavitev in poslanstvo

Dobrodošli na spletni strani Infrastrukturnega centra, Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, Mreže raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani (IC UL FKKT MRIC UL)! 

V sklopu IC UL FKKT delujejo štiri enote:

Vodja enote: prof. dr. Košmrlj Janez
Vodja enote: prof. dr. Marinšek Marjan
Vodja enote: prof. dr. Pompe Matevž
Vodja enote: prof. dr. Strlič Matija

Predstojnik IC UL FKKT:

prof. dr. Novinec Marko

Rezultati dela IC: IC UL FKKT je v preteklih letih s svojim delovanjem nudil podporo  raziskovalnim programom ter raziskovalnim projektom, v katere so na različne načine vključeni sodelavci fakultete. Ker je raziskovalno delo na UL FKKT neločljivi del pedagoškega procesa, so tudi študenti fakultete na vseh treh stopnjah študija vključeni v raziskovalno delo v okviru raziskovalnih programov in pri pripravi svojih diplom, magistrskih del in doktorskih disertacij uporabljajo opremo IC UL FKKT. Oprema in storitve IC UL FKKT so bile dostopne tudi vsem ostalim uporabnikom, ki so za to izrazili interes. To so izkoristili predvsem raziskovalci vseh partnerskih organizacij, drugih fakultet UL, raziskovalnih ustanov in podjetij, ki jih tovrstne analize zanimajo, a svoje opreme nimajo. Storitve so koristili tudi industrija ter tudi državni in vladni organi, ki so dobili na razpolago inštrumentalni čas ter strokovno podporo in pomoč.

Povezava z drugo raziskovalno infrastrukturo: Oprema, ki je vključena v IC UL FKKT, je tehnološko sodobna ter draga, zato je uporaba le-te na najrazličnejših raziskovalnih programih in projektih znotraj in zunaj UL FKKT nujna za racionalno izrabo ter vzpostavljanje sodelovanja ter sinergijo delovanja različnih deležnikov v regiji. Pri tem ne gre zgolj za optimalno ekonomsko izkoriščenost opreme, temveč zaradi zahtevnosti dela tudi optimalno izkoriščenost ter usposobljenost človeških virov. Zato je strategija združevanja sodobne raziskovalne opreme v IC način, da zagotovimo sodobno izhodišče za raziskovalno delo ter prenos znanj v prakso.

Raziskovalna oprema FKKT

Na spodnji povezavi sta dostopna evidenca in cenik raziskovalne opreme na FKKT. Cene so brez DDV.

Evidenca in cenik raziskovalne opreme FKKT

Povezava na raziskovalno opremo članic Univerze v Ljubljani.

Izvajanje raziskovalne infrastrukturne dejavnosti IC UL FKKT je s sofinanciranjem zagotovila Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost RS.


Infrastrukturni center UL FKKT deluje v okviru Mreže infrastrukturnih centrov UL.

Poslanstvo Infrastrukturnega centra UL FKKT

Infrastrukturni center Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo (IC FKKT UL) deluje v sklopu Mreže raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani (MRIC UL) in je namenjen podpori raziskovalnega dela na področjih kemije, biokemije, farmacije, kemijske tehnologije in kemijskega inženirstva.

Izvajanje dejavnosti zagotavlja Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARIS).

Oprema IC FKKT UL je na razpolago raziskovalcem, pedagoškim delavcem in študentom UL ter ostalim izobraževalnim in raziskovalnim ustanovam. Dostop do meritev z opremo IC FKKT UL je omogočen tudi raziskovalcem državnih ustanov in proizvodnih organizacij, ki ustrezne opreme nimajo.