Enota za analizo organskih molekul

Enota za analizo organskih molekul raziskovalcem in študentom nudi opremo za NMR spektroskopijo za določanje strukture in konformacije molekul, kvalitativno analizo zmesi ter kinetske in termodinamske meritve v raztopini ter opremo za HRMS LCMS opremo za določanje točne mase in molekulske formule čistih spojin in komponent zmesi različnega izvora. CHNS/O analizator omogoča določitev masnih deležev ogljika, vodika, dušika, žvepla in kisika in s tem potrditev molekulske formule širokemu spektru materialov, od organski in anorganskih molekul do polimerov.

Vodja enote: prof. dr. Košmrlj Janez


Raziskovalna oprema v okviru enote:

Naziv opreme:
BRUKER AVANCE NEO 600 MHz NMR spektrometer

Namembnost opreme:
Določitev struktur organskih in anorganskih molekul.

Dostopnost opreme:
Preko odgovorne osebe oziroma rezervacijskega sistema dostopnega na spletu:
http://nmr.aplica.si/login

Storitve

Zainteresirani uporabnik naj se obrne na vodjo enote, ki organizira izvedbo meritev. Cena meritev je odvisna od narave vzorca, zahtevnosti eksperimentov in interpretacije podatkov. Informacijo o ceni dobite od skrbnika ob dogovoru za izvedbo eksperimentov.

Naziv opreme:
BRUKER AVANCE III 500 MHz NMR spektrometer

Namembnost opreme:
Določitev struktur organskih in anorganskih molekul.

Dostopnost opreme:
Preko odgovorne osebe oziroma rezervacijskega sistema dostopnega na spletu:
http://nmr.aplica.si/login

Storitve

Zainteresirani uporabnik naj se obrne na skrbnika opreme, ki organizira izvedbo meritev. Cena meritev je odvisna od narave vzorca, zahtevnosti eksperimentov in interpretacije podatkov. Informacijo o ceni dobite od skrbnika ob dogovoru za izvedbo eksperimentov.

Naziv opreme:
Agilent 6224 Accurate Mass TOF LC/MS System

Namembnost opreme:
Natančno merjenje mas ionov.

Dostopnost opreme:
Po dogovoru z odgovorno osebo.

Storitve

Zainteresirani uporabnik naj se obrne na skrbnika opreme, ki organizira izvedbo meritev. Cena meritev je odvisna od narave vzorca, zahtevnosti eksperimentov in interpretacije podatkov. Informacijo o ceni dobite od skrbnika ob dogovoru za izvedbo eksperimentov.

Naročilnica za HRMS meritev

Naziv opreme:
Perkin Elmer CHNS/O Analyzer 2400 Series II

Namembnost opreme:
Določitev elementne sestave vzorca za C, H, N in S

Dostopnost opreme:
Po dogovoru z odgovorno osebo.
 
Storitve

Zainteresirani uporabnik naj se obrne na skrbnika opreme, ki organizira izvedbo meritev. Cena meritev je odvisna od narave vzorca, zahtevnosti eksperimentov in interpretacije podatkov. Informacijo o ceni dobite od skrbnika ob dogovoru za izvedbo eksperimentov.