Skupne službe

Vodja: Kranjc Vesna, tajnik fakultete


Jandrić Neli, pomočnica tajnika

Glavna pisarna (GP)

Vodja: Črček Irena, glavna pisarna


Kadrovska služba (KS)

Vodja: Lozej Mojca, kadrovske zadeve


Pečnik Primož, habilitacijski postopki, kadrovske zadeve
Ahlin Zinka, obračun plač in osebnih prejemkov
Majerčič Urša, kadrovske zadeve

Služba za raziskovalno dejavnost (SRD)

Vodja: Lavrič Simon


Valijev Anja
Agović Haris

Služba za študijske in študentske zadeve (SŠŠZ)

Vodja: dr. Belavič Maja


Kastelic Avsec Martina, praktično usposabljanje, pogodbe o magistrskem, raziskovalnem in diplomskem delu ter urniki
Dobnik Selma, študijski programi 1. stopnje
Lamovšek Maja, študijski programi 3. stopnje
Oman Vučkovska Stojka, študijski programi 2. stopnje in mednarodno sodelovanje
Rigler Maja, najava izvedbe študijskih programov in prijava tem ter zagovori magistrskih del

Služba za računovodstvo (RS)

Vodja: mag. Čižman Bohinc Irena, priprava usmeritev za izdelavo plana fakultete, izdelava zaključnega računa fakultete, priprava informacij za zaposlene v zvezi s poročanjem financerjem projektov ARRS, EU,.., posredovanje podatkov iz glavne knjige za pripravo statističnih in drugih poročil


Kovač Tadeja, vodja glavne knjige, vodenje zalog

Finančno poslovna služba (FPS)

Jezernik Vida, vodje finančno-poslovne službe


Munih Tadeja, vnos prejetih računov, realizacija naročilnic, refundacija materialnih stroškov, obračun dela preko ŠS, odškodninski zahtevki, osnovna sredstva
Kužnar Matijević Polona, izdelava naročilnic, fakturiranje in izterjava, knjiženje domačih prejetih in izdanih računov
Sinjur Terezija, izdelava naročilnic, fakturiranje
Rigler Karolina, potni nalogi, blagajna, tuji računi, plačilni promet

Služba za varstvo pri delu (SVPD)

Vodja: Slabajna Dominika


Meden Emil, vodja skladišča kemikalij in tehničnih plinov ter prevzem blaga
Kristanc Tjaša, pomoč in nadomeščanje vodje skladišča kemikalij in tehničnih plinov

Služba za informatiko

Vodja: Bokal Marjan


Slobodjanac Miran, načrtovalec informacijskih sistemov

Matej Žebovec, helpdesk

Telefon: 040 791 797
E-naslov: helpdesk@fkkt.uni-lj.si

Služba UL FKKT in UL FRI za upravljanje skupnih prostorov in naprav (USPN)

Vodja: Sajovec Roman


Komel Dan, strojna delavnica
Telefon:  +386 1 479 8629
E-naslov:  Dan.Komel@fkkt.uni-lj.si

Aljoša Besednjak, skrbnik strojnih naprav in inštalacij (zaposlen na UL FRI)
Telefon: 041 304 743
E-naslov:  Aljosa.Besednjak@fri.uni-lj.si

Marko Firm, skrbnik elektro naprav in inštalacij (zaposlen na UL FRI)
Telefon: 041 304 742
E-naslov:Marko.Firm@fri.uni-lj.si

Pri izvedbi nalog te službe po potrebi sodelujejo tudi:

  • Služba za vzdrževanje opreme in inventarja
  • Služba UL FKKT in UL FRI za varovanje prostorov in opreme
  • Služba za vzdrževanje prostorov in druge storitve

Služba za vzdrževanje opreme in inventarja (VOI)

Mujkič Mirko, steklopihač


Služba UL FKKT in UL FRI za varovanje prostorov in opreme (VPO)

Vodja: mag. Košir Iztok, skrbnik multimedijske opreme


Recepcija UL FKKT in UL FRI:

Aleš Gregorič, receptor
Sašo Đorđević, receptor

Telefon: 01 479 8000
E-naslov: recepcija@fri.uni-lj.si

Služba za vzdrževanje prostorov in druge storitve (SVP)

Vodja 
Mirko Belak, skrbnik cisterne z dušikom, parkirnih prostorov in vozil

Telefon: 01 479 85 08
E-naslov Mirko.Belak@fkkt.uni-lj.si

Fister Barbara, prevzem in odprema pošte ter raznašanje pošte po pisarnah in nadomeščanje v prodajalni učbenikov ter fotokopirnici


Škerjanc Mateja, prodaja učbenikov in fotokopiranje ter gotovinska blagajna

Čistilke
Vodja: Simona Vodeb


Anica Divjak
Nikolina Tramošljika
Zalka Kocmur
Katarina Malinič
Vesna Muratovič
Slađana Kaurin
Sonja Žagar
Fatime Ismaili 

Kontaktna oseba službe za vzdrževanje prostorov in druge storitve: Mirko Belak, vodja službe