Skupne službe

Vodja: Kranjc Vesna, tajnik fakultete


Jandrić Neli, pomočnica tajnika

Služba za študijske in študentske zadeve (SŠŠZ)

Vodja: dr. Belavič Maja


Kastelic Avsec Martina, praktično usposabljanje, pogodbe o magistrskem, raziskovalnem in diplomskem delu ter urniki
Dobnik Selma, študijski programi 1. stopnje
Lamovšek Maja, študijski programi 3. stopnje
Oman Vučkovska Stojka, študijski programi 2. stopnje in mednarodno sodelovanje
Rigler Maja, najava izvedbe študijskih programov in prijava tem ter zagovori magistrskih del

Služba UL FKKT in UL FRI za upravljanje skupnih prostorov in naprav (USPN)

Vodja: Sajovec Roman


Komel Dan, strojna delavnica

Aljoša Besednjak, skrbnik strojnih naprav in inštalacij (zaposlen na UL FRI)
Telefon: 041 304 743
E-naslov:  aljosa.besednjak(at)fri.uni-lj.si

Marko Firm, skrbnik elektro naprav in inštalacij (zaposlen na UL FRI)
Telefon: 041 304 742
E-naslov:Marko.Firm(at)fri.uni-lj.si

Pri izvedbi nalog te službe po potrebi sodelujejo tudi:

  • Služba za vzdrževanje opreme in inventarja
  • Služba UL FKKT in UL FRI za varovanje prostorov in opreme
  • Služba za vzdrževanje prostorov in druge storitve

Služba za vzdrževanje opreme in inventarja (VOI)

Mujkič Mirko


Služba UL FKKT in UL FRI za varovanje prostorov in opreme (VPO)

Vodja: mag. Košir Iztok


Recepcija UL FKKT in UL FRI:

Aleš Gregorič
Sašo Đorđević

Telefon: 01 479 8000
E-naslov: recepcija(at)fri.uni-lj.si

Služba za vzdrževanje prostorov in druge storitve (SVP)

Vodja: Belak Bogomir


Škerjanc Mateja

Čiščenje

Vodja: Simona Vodeb
Anica Divjak
Nikolina Tramošljika
Zalka Kocmur
Katarina Malinič
Vesna Muratovič
Slađana Kaurin
Ivana Koren
Fatime Ismaili