Habilitacije UL FKKT

KONTAKTNA OSEBA

Pečnik Primož, Kadrovska služba (vodenje habilitacijskega postopka)


ČLANI HABILITACIJSKEGA ODBORA (01. 10. 2021- 30. 9. 2025)

ROKOVNIK SEJ SENATA UL FKKT, HO UL FKKT in HK UL
(v študijskem letu 2022/2023)

Senat UL FKKT

Habilitacijski odbor UL FKKT

Habilitacijska komisija UL FKKT

     

21.10.2022

14.10.2022

26.10.2022

18.11.2022

11.11.2022

23.11.2022

16.12.2022

09.12.2022

21.12.2022

20.01.2023

13.01.2023

18.01.2023

17.02.2023

10.02.2023

01.03.2023

17.03.2023

10.03.2023

29.03.2023

21.04.2023

11.04.2023

19.04.2023

19.05.2023

09.05.2023

31.05.2023

16.06.2023

06.06.2023

28.06.2023

15.09.2023

05.09.2023

06.09.2023

     

KORISTNE POVEZAVE IN PRAVNE PODLAGE Habilitacije UL (Merila, Navodila, Pravilniki)

ODDAJA DOKUMENTACIJE

Kandidat odda popolno vlogo:

 • v fizični (lastoročno podpisani) ali
 • elektronski obliki

Fizično natisnjeno vlogo in prenosni medij z elektronsko obliko vloge, odda kandidat v tajništvo dekanata - glavna pisarna FKKT.

NAVODILA ZA PRIPRAVO VLOGE - po nazivu najdete spodaj

* Navodila za pripravo vloge vsebujejo aktivne povezave do spodnjih dokumentov, glede na habilitacijski naziv.

DOKAZILA IN POTRDILA

PRILOGE

 • Članki od zadnje izvolitve v naziv v elektronski obliki (v primeru izvolitve v višji naziv – članki vseh obdobij)
 • Seznam najpomembnejših del (za visokošolskega učitelja)
 • Povzetek študentskih anket
 • Dokazilo o pridobljenem številu kreditnih točk (ECTS) – samo za ponovne nazive asistent ali asistent-raziskovalec
 • Kopija priloge diplome- dokazilo o povprečni oceni

HABILITACIJSKA PODROČJA UL FKKT

Habilitacijska področja na UL FKKT so:

 • Organska kemija
 • Anorganska kemija
 • Analizna kemija
 • Fizikalna kemija
 • Biokemija
 • Biokemija in molekularna biologija
 • Strukturna biokemija
 • Kemijsko inženirstvo
 • Biokemijsko inženirstvo
 • Ekološko inženirstvo
 • Biotehnologija
 • Materiali
 • Anorganska kemijska tehnologija
 • Polimerno inženirstvo
 • Organska kemijska tehnologija
 • Tehniška varnost
 • Varstvo pri delu
 • Varstvo pred požari
 • Kemija okolja
 • Kemometrija
 • Kemija materialov
 • Splošna kemija

Habilitacijski in razvojni nazivi

V vseh predstavitvenih listih je moška slovnična oblika uporabljena kot nevtralna za vse spole. Kandidatke lahko, če to želijo, ustrezne izraze spremenijo v žensko slovnično obliko, npr. kandidat ... kandidatka, asistent ... asistentka itd.

RAZVOJNI NAZIVI