Fakultetni utrip

KONFERENCA PILOTI PILOTOM
13/05/2024

Na Brdu pri Kranju je 8. maja 2024 potekala prva konferenca za izvajalce pilotnih projektov v okviru Reforme visokega šolstva za zelen in odporen prehod v Družbo 5.0, ki je del mehanizma Načrta za okrevanje in odpornost (NOO).

Pilotni projekti so predvsem namenjeni posodobitvi visokošolskih strokovnih študijskih programov, vzpostavitvi sistema mikrodokazil, didaktičnemu opremljanju in opolnomočenju pedagoških delavcev.

Cilj konference, na kateri se je zbralo več kot 230 udeležencev in udeleženk, je bila izmenjava mnenj in izkušenj, kar bi povečalo kakovost in inovativnost projektov ter s tem pozitivno prispevalo k Reformi visokega šolstva za zelen in odporen prehod v Družbo 5.0. Ta reforma, predvsem s projektom ULTRA, naslavlja ključne tematike, ki so trenutno aktualne in globalno potrebne, vključenim pa omogoča, da se medsebojno spoznavajo, povezujejo in sodelujejo.

Moderator doc. dr. Borut Stojilković je odlično vodil rdečo nit skozi celotno konferenco, ki jo je organiziralo Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije. Uvodni pogovor o pomembnosti prenove visokega šolstva je potekal med ga. Urško Zupanec iz Sektorja za visoko šolstvo in državnim sekretarjem prof. dr. Matjažem Krajncem.

Nato so na plenarnem delu konference svoje delo, inovativne projekte, izkušnje in ključne cilje predstavili Univerza v Mariboru, Fakulteta za informacijske študije Novo mesto, Univerza v Ljubljani in Univerza na Primorskem.

Sledila je tržnica pilotnih projektov, kjer  so predstavniki vseh 38 pilotnih projektov predstavili poglobljene informacije o svojem delu. Vsak pilot je imel na voljo prenosni računalnik, povezan z velikim zaslonom, ki je omogočal predstavitev vseh projektov znotraj pilota, in mizo za deljenje promocijskega materiala. Vsi piloti so bili dobro obiskani, prišlo je do izmenjave znanj, izoblikovanja novih idej in navezave novih stikov.

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo UL sodeluje na devetih pilotnih projektih:

 

  • Trajnostni pristopi v kemijski tehnologiji;
  • Prenova VŠ programov na NTF za zelen in digitalen prehod v Družbo 5.0;
  • Spodbujanje inovativnih učnih okolij pri učenju in poučevanju študentov tehnike o tematikah zelenega prehoda;
  • Razvoj kompetenc (prihodnjih) vzgojiteljev za spodbujanje zelenega prehoda, trajnostnega razvoja in okoljske pismenosti v zgodnjem otroštvu;
  • Okoljske tehnologije za blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje;
  • ­Zeleni prehod – kemijska tehnologija;
  • Optimizirano študijsko okolje v Družbi 5.0: Razvoj modela merjenja okoljskih parametrov in njihovih učinkov na udeležence študijskega procesa za podporo prehodu v zeleno in trajnostno akademsko družbo;
  • Vseživljenjsko učenje in mikrokrediti: Sistemski pristop k vseživljenjskemu učenju za potrebe gospodarstva, uvedba mikrodokazil in prenos v študijske programe;
  • Komuniciranje znanosti in krizno komuniciranje za trajnostni razvoj.

Konferenca se je zaključila z okroglo mizo. Več o prireditvi lahko preberete na spletni strani https://www.gov.si/novice/2024-05-10-vec-kot-dvesto-udelezenk-in-udelezencev-konference-piloti-pilotom/.