European network for innovative microbioreactor applications in bioprocess development

Program/financer: FP7
Trajanje: 1.11.2013 - 31.10.2017
Vodja na FKKT: iprof. dr. Polona Žnidaršič Plazl