Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Večna pot 113
1000 Ljubljana