Fakultetni utrip

Konferenca o kemiji v raztopinah v soorganizaciji UL FKKT
24/07/2023

V Beogradu je v hotelu Metropol od 9. do 14. julija 2023 potekala 38. IUPAC-ova mednarodna konferenca o kemiji v raztopinah  (»International Conference on Solution Chemistry«, ICSC),  ki sta jo pod vodstvom prof. dr. Marije Bešter-Rogač in prof. dr. Slobodana Gadzurića organizirali naša fakulteta in Fakulteta za naravoslovje in matematiko Univerze v Novem Sadu. Konferenca pod pokroviteljstvom  IUPAC-a poteka vsako drugo leto in se seli po vsem svetu. Po prizorišču v Aziji  (Kitajska, Śining, 2019) in Južni Ameriki (Kolumbija, Kartgena, 2022) se je vrnila v Evropo in je bila prvič organizirana v sodelovanju dveh držav.

Na otvoritveni slovesnosti je udeležence preko video posnetka pozdravila tudi dekanja UL FKKT prof. dr. Andreja Žgajnar Gotvajn in poudarila, da je tovrstna organizacija rezultat tesnega in plodnega sodelovanja med obema inštitucijama. Konferenco je odprl  predsednik usmerjevalnega  odbora ICSC, prof. dr. Tošijo Jamaguči z Japonske. 

Konference v Beogradu se je  udeležilo več kot 130  znanstvenikov iz 30 držav z vseh celin, pokrivala pa je teme s področja bazičnih in aplikativnih raziskav raztopin. Pri izvedbi dogodka so sodelovali tudi nekateri člani katedre za fizikalno kemijo UL FKKT, ki so na konferenci  predstavili svoje raziskovalno delo tako s predavanji kot s plakati. Magistrski študent Domen Goste je za prestavitev svojega dela v obliki plakata z naslovom Behavior of water in 1-methyl-3-alkylimidazolium carboxylate RTIL-water (Obnašanje vode v zmeseh 1-metil-3-alkilimidazol karboksilatov in vode) prejel eno izmed petih nagrad založbe Springer.

Po mnenju vodstva ICSC-a in vseh udeležencev se je konferenca v Beogradu odlikovala z dovršeno organizacijo in visoko znanstveno ravnjo ter je bila v vseh pogledih uspešna. Žal pa so bližina vojne in veliki stroški potovanj odvrnili od udeležbe več raziskovalcev iz bolj oddaljenih držav.

Naslednja konferenca bo leta 2025 – prvič na Afriški celini – potekala v Tuniziji.

Slika 1. Predavalnice v hotelu Metropol so bile vedno polno zasedena. Foto: Jovana Panič Slika 2. Udeleženci so uživali tudi na skupnem izletu do trdnjave Golubovac ob Donavi. Foto: Jovana Panić