Fakultetni utrip

Podelitev 53. Krkinih nagrad
24/10/2023

V petek, 20. 10. 2023 je v Novem mestu potekala podelitev 53. Krkinih nagrad. Na spremljevalnem simpoziju je svoja nagrajena dela predstavilo pet prejemnikov Velike Krkine nagrade ter trije izbrani prejemniki Krkine nagrade. Med slednjimi sta bila tudi dva predstavnika naše fakultete. Doc. dr. Tilen Kopač je predstavil svoje doktorsko delo z naslovom "Načrtovanje in matematično modeliranje pH odzivnih biopolimernih hidrogelov za ciljno dostavo učinkovin s kontroliranim sproščanjem", ki ga je pripravil pod mentorstvom izr. prof. dr. Aleša Ručigaja, Jan Jelen pa je predstavil svoje magistrsko delo z naslovom "Praktičen pristop k deoksifluoriranju elektron-deficitnih fenolov", ki je nastalo pod mentorstvom prof. dr. Jerneja Iskre in somentorstvom doc. dr. Gašperja Tavčarja (Institut Jožef Stefan).

Krkine nagrade za zaključna dela je prejelo še šest študentov naše fakultete, in sicer: dr. Kateřina Peterková, mentorja prof. dr. Janez Plavec (UL FKKT in Kemijski inštitut) in Radek Marek (Masarykova univerza, Brno, Češka republika); dr. Anže Zupanc, mentor prof. dr. Marjan Jereb; Jan Hočevar, mentor prof. dr. Jernej Iskra; Tjaša Mlakar, mentor prof. dr. Jernej Murn (Univerza v Kaliforniji, Riverside, ZDA), somentorica doc. dr. Tadeja Režen (UL Medicinska fakulteta); Tjaša Koželj, mentor izr. prof. dr. Uroš Grošelj; in Urša Štefan, mentor prof. dr. Janez Plavec, somentorica dr. Maja Marušič (Kemijski inštitut).

Nekateri naši študentje so bili tudi med prejemniki Krkinih priznanj s posebno pohvalo za dodiplomske in podiplomske raziskovalne naloge ter Krkinih priznanj za dodiplomske in podiplomske raziskovalne naloge.

Povzetki nagrajenih del so objavljeni v zborniku.