Fakultetni utrip

Preglovi nagradi za naša sodelavca
07/06/2024

Kemijski inštitut je v sredo, 5. junija 2024 v Botaničnem vrtu Univerze v Ljubljani podelil Preglove nagrade. Preglovo nagrado za izjemne dosežke na področju kemije in sorodnih ved je prejel član Katedre za fizikalno kemijo doc. dr. San Hadži, velika Preglova nagrada za raziskovalno delo pa je šla v roke sodelavcu Katedre za biokemijo prof. dr. Janezu Plavcu. V obrazložitvi so med drugim zapisali:
 

Doc. dr. San Hadži

Doc. dr. San Hadži je docent za področje fizikalne kemije na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani. Njegovo delo je izrazito interdisciplinarno in vključuje področja fizikalne kemije, biokemije ter molekularne in strukturne biologije. Usmerjeno je v poglobljeno razumevanje celičnih regulatornih mehanizmov, kot je uravnavanje prepisovanja genov, razumevanje interakcij in delovanja intrinzično neurejenih proteinov ter nekanoničnih struktur DNA, ki se bistveno razlikujejo od Watson-Crickove dvojne vijačnice.

Raziskovalno se odlikuje z razvojem novih konceptov razumevanja obnašanja biomolekularnih sistemov in vitro ter in vivo. Publicira v uglednih revijah kot so Nature Communications, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS), Angewandte Chemie in Journal of the American Chemical Society (JACS). Njegova dela so bila večkrat izbrana med najodličnejše dosežke Univerze v Ljubljani in Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije.

Pomen raziskovalnega dela in ugled doc. dr. Hadžija potrjujejo vabljena predavanja v Evropi in ZDA. Poleg bazičnih vodi tudi aplikativne projekte. Razvija fizikalnokemijsko platformo za karakterizacijo proteinskih učinkovin, ki se že uporablja v praksi pri proizvodnji bioloških zdravil. Doc. dr. Hadži je odličen predavatelj in mentor, ki študente navdušuje za biofizikalno kemijo.


Prof. dr. Janez Plavec

Prof. dr. Janez Plavec je v svetu uveljavljen vrhunski slovenski kemik. Kot vodja Nacionalnega centra za NMR spektroskopijo visoke ločljivosti na Kemijskem inštitutu in redni profesor na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani je močno prispeval k razvoju NMR-spektroskopije v Sloveniji in svetu. Znanstveni opus prof. dr. Plavca izstopa zaradi svoje interdisciplinarnosti, razpona dosežkov ter izvirnosti. Dosežki segajo od razvoja metodologije jedrske magnetne resonance (NMR), strukturnih pretvorb prionskih proteinov s podedovanimi mutacijami do raziskav malih molekul v raztopini in v trdnem agregatnem stanju ter izjemno zanimivih struktur nukleinskih kislin. Posebej pomembne so njegove raziskave struktur nukleinskih kislin s ponavljajočimi se zaporedji, ki vplivajo na uravnavanje izražanja genov, dosegel pa je tudi več prebojev na področju analize struktur virusnih nukleinskih kislin. Skupaj s sodelavci je pokazal, kako svetloba in oksidacija poškodujeta in  spreminjata strukturo DNA, in razvil strategije, kako te spremembe preprečiti. S strukturno karakterizacijo interkalacije liganda znotraj nekanonične strukture G-kvadrupleksa je prispeval k načrtovanju terapevtskih učinkovin, usmerjenih k prepoznavanju regij človeškega genoma, povezanih z rakavimi obolenji. Raznolikost teh raziskav nazorno kaže, da je raziskovalna skupina, ki jo vodi prof. dr. Plavec, po kvaliteti v svetovnem vrhu in se loteva aktualnih raziskovalnih in družbenih izzivov.

Prof. dr. Plavec je objavil preko 300 znanstvenih del in sicer v vodilnih svetovnih revijah na področju kemije, kot so Journal of American Chemical Society (JACS), Angewandte Chemie, Nature Communications in Nucleic Acids Research. Njegova dela so bila citirana več kot 6000-krat, kar mu prinaša h-indeks 43. Je izredni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti in Academie Europaee.

Pod vodstvom prof. dr. Plavca je doktoriralo 20 raziskovalcev, ki delujejo na pomembnih raziskovalnih ustanovah ter v industriji. NMR-center je postal mednarodno prepoznaven Evropski center odličnosti in del konzorcija srednjeevropske raziskovalne infrastrukture CERIC. Z vodenjem NMR-centra ter vrhunskih raziskav je prof. Janez Plavec prispeval h krepitvi ugleda slovenske znanosti v svetu.

Novica o dogodku in fotografije s podelitve so na voljo na spletni na strani Kemijskega inštituta na tej povezavi.