Fakultetni utrip

Prof. Janvit Golob postal zaslužni profesor UL
04/12/2023

Profesor Janvit Golob je v začetku lanskega leta zaključil svoje raziskovalno in pedagoško delo na naši fakulteti. Njegovi bivši sodelavci z Oddelka za kemijsko inženirstvo in tehniško varnost so aprila letos predlagali senatu UL FKKT, naj fakulteta prof. Goloba predlaga za zaslužnega profesorja Univerze v Ljubljani, na rektoratu pa so argumentacijo imeli za dovolj tehtno, da je postal eden od 14 letošnjih zaslužnih profesorjev UL. Razglasitev je potekala 30. novembra 2023 v okviru Tedna univerze.

Janvit Golob je leta 1968 na naši fakulteti diplomiral iz kemijske tehnologije, leta 1975 pa doktoriral s področja kemijskega inženirstva. Po krajšem stažu v kemijski industriji se je zaposlil na fakulteti, kjer je kasneje kot učitelj več temeljnih predmetov s področja kemijskega inženirstva pomembno prispeval k oblikovanju profila diplomantov in skrbel za razvoj vsebin s tega področja. Bil je mentor več kot 100 diplomantom in 18 doktorjem znanosti. Dve leti je bil tudi prodekan fakultete.

Skupaj s kolegi profesorji Koloinijem, Žumrom in Levcem je postavil temelje kemijskega inženirstva kot znanosti in stroke v slovenskem prostoru. Osnovne predmete so leta 1989 dopolnili še s predmeti sodobnih področij inženirstva materialov ter okoljskega, polimernega in biokemijskega inženirstva.

Svoje raziskovalno in razvojno delo je pogosto gradil v povezavi z gospodarstvom. Vodil je več projektov in raziskovalnih programov, v zadnjih letih aktivnega delovanja predvsem s področja separacijskih procesov za trajnostni razvoj. Kljub svojemu načelu, da za kemijske inženirje cilj dela ne sme biti zgolj znanstvena objava, je avtor ali soavtor 79 izvirnih in 8 preglednih znanstvenih člankov ter 4 poglavij v monografijah.

Poleg pedagoškega in raziskovalnega dela je prof. Golob svoj čas namenjal tudi politiki, saj je bil v letih 2002-2007 in 2012-2017 član državnega sveta, kjer je v prvem mandatu zastopal interese raziskovale sfere in se trudil za čim večje sodelovanje med razvojno in raziskovalno dejavnostjo na javnih zavodih ter gospodarstvom. Na to temo je pripravil tudi več javnih tribun. V drugem mandatu pa je vodil komisijo za mednarodne odnose in evropske zadeve ter aktivno sodeloval še v treh drugih komisijah.