Fakultetni utrip

ZAKLJUČNA KONFERENCA ERASMUS+ PROJEKTA STEM-CPD@EUni
07/06/2023

Naša fakulteta je imela čast, da je gostila zaključno konferenco tega triletnega evropskega projekta, ki ga koordinira prof. dr. Iwona Maciejowska (Jagiellonska Univerza, Kraków, Poljska), katerega namen je bil izboljšanje pedagoških kompetenc visokošolskih učiteljic in učiteljev. Da bi dosegli ta cilj, smo sodelujoči partnerji v okviru projekta (poleg Univerze v Ljubljani so sodelovale še Jagiellonska univerza iz Krakówa, Univerza Federico II iz Neaplja, Univerza v Amsterdamu, Univerza iz Oulu ter ECTN) naloge razdelili v šest sklopov (IO 1 do 6). V okviru prvega smo s pomočjo rezultatov, dobljenih iz obsežnega vprašalnika, ki je bil poslan mnogim univerzam v Evropi, sestavili akcijski dokument ("Roadmap"), na osnovi katerega smo ugotovili, katere kompetence visokošolski kadri čutijo kot posebej pomanjkljive. Pomanjkljive kompetence smo simultano naslovili z dveh strani: v okviru IO2 smo razvili koncept ambasadorjev - pobudnikov CPD aktivnosti na posamezni instituciji; v okviru IO3 pa smo na odprti spletni platformi "Starfish" (https://starfish-education.eu/) pripravili obsežno zbirko primerov dobre prakse ter jih sestavili v smiselno povezane celote, t.i. scenarije. V okviru IO4, ki smo jo koordinirali na FKKT (pod vodstvom doc. dr. Črtomirja Podlipnika), smo razvili nov odprtokodni spletni prostor https://ectnmoocs.eu/ (ki deluje na osnovi open EdX sistema) na katerem tečejo in se hranijo mikroMOOC tečaji (torej kratki, nekajurni množični, odprti, spletni tečaji), pripravljeni na naši Fakulteti (nekateri tudi v okviru magistrskih del študentk in študentov drugostopenjskega programa kemijskega izobraževanja, npr. Natalija Sitnikova in David Titovšek) in tudi na drugih institucijah, partnericah projekta. Pripravljeni mikroMOOC tečaji naslavljajo mnoge težave, ki smo jih identificirali v začetnem akcijskem dokumentu. Koncept ambasadorjev CPD aktivnosti smo v okviru akcije IO5 še dodatno razširili in obogatili z organiziranjem poletnih šol (v Krakówu in v Neaplju, sledi še ena letos jeseni v Aveiru), kjer so se potencialni kandidati za CPD ambasadorje še dodatno izobrazili in na ta način postali certificirani CPD ambasadorji. Certifikate zaenkrat podeljujemo v okviru projekta, po njegovem zaključku pa bo za to, kot tudi za ostalo dediščino projekta (torej upravljanje in posodabljanje mikroMOOC tečajev, primerov dobrih praks, scenarijev itd.), skrbel ECTN. Na ta način bomo poskrbeli, da bodo pomembni in dragoceni rezultati projekta uporabni in uporabljani še tudi v prihodnosti. Zadnji sklop projekta IO6 vključuje evalvacijo in merjenje učinkov naših rezultatov in prizadevanj. Več o projektu lahko preberete na: https://ectn.eu/work-groups/stem-cpd/, več o zaključni konferenci lahko najdete na: https://ectn.eu/work-groups/stem-cpd-final-conference/, zbirka povzetkov zaključne konference pa je dosegljiva na: https://ectn.eu/wp-content/uploads/2023/06/Book-of-Abstracts-STEM-CPD-Final-Conference.pdf 

Zaključna konferenca 2. junija 2023 je pritegnila 38 udeležencev v živo iz različnih evropskih držav, pridružilo pa se jim je še 18 registriranih udeležencev na daljavo. Program je potekal od 09:30 do 18:15 in je obsegal 13 predavanj (od tega 2 na daljavo) in 10 posterjev. Gospa dekanja FKKT, prof. dr. Andreja Žgajnar Gotvajn je imela slavnostni uvodni nagovor in s tem uradno otvorila konferenco, za kar se ji vsi udeleženci najlepše zahvaljujemo. FKKT je poskrbela tudi za lepa promocijska darila, ki so jih prejeli vsi predavatelji. Pri organizaciji konference so izdatno pomagali tudi študentje naše Fakultete: Dominik Fendre, Bor Kolar Bačnik, Natalija Sitnikova, Blaž Užmah in Špela Založnik, za kar sem jim globoko hvaležen. V soboto 3. junija 2023 je na FKKT sledil TPM sestanek članov projektne skupine s 13 udeleženci, kjer smo se posvetili analizi konference ter pripravi zaključnega poročila ob koncu projekta. Poleg tega je bila pomembna tema tudi organizacija poletne šole letos jeseni na Portugalskem. Mnenja udeležencev o vsebini predavanj in posterjev, naši Fakulteti, Ljubljani ter Sloveniji na splošno so bila zelo pozitivna, zato lahko rečemo, da je bila konferenca popoln uspeh.

Krištof Kranjc, (organizator konference)