Kontaktne osebe in več informacij

Vodja študentskega referata: dr. Belavič Maja


Zagovori diplomskih del bolonjskih študijskih programov 1. stopnje

Dobnik Selma


Mednarodno sodelovanje

Oman Vučkovska Stojka


Najava izvedbe študijskih programov in prijava tem ter zagovori magistrskih del

Rigler Maja


Koordinatorka praktičnega usposabljanja in urniki

Kastelic Avsec Martina


Bolonjski študijski programi 3. stopnje

Lamovšek Maja