Zgodovina študijev na FKKT

Modernega življenja si brez sodobne kemije ne moremo niti zamisliti, pa čeprav se tega v vsakdanjem življenju ne zavedamo. Brez kemije ni moderne biologije, ni farmacevtskih ved, ni razumevanja v medicini. Brez kemijskega inženirstva ne bi bilo racionalne proizvodnje neštetih izdelkov, za katere se nam zdi samoumevno, da nam pripadajo. V naših krajih ima študij in raziskovalno delo na področju kemijskih ved dolgo tradicijo. Prvi začetki segajo že v sedemnajsto stoletje, o pričetku rednega študija na področju kemijskih ved pa lahko govorimo od leta 1919, ko je bila ustanovljena ljubljanska Univerza. Kot zanimivost velja poudariti, da je bil prvi doktorat ljubljanske univerze podeljen leta 1920 iz kemije Anki Mayer.

Od leta 2009 potekajo na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo (FKKT) prenovljeni študijski programi po bolonjskih smernicah. Triletni univerzitetni študijski programi na prvi stopnji so: Kemija, Biokemija, Kemijsko inženirstvo in Tehniška varnost. Ob tem je mogoče na FKKT študirati tudi po visokošolskem programu Kemijska tehnologija (redni in izredni študij). Študenti, ki so se v prvi letnik vpisali pred letom 2009, bodo svoj študij lahko dokončali po starih univerzitetnih štiriletnih programih (Kemija, Biokemija, Kemijsko inženirstvo) in triletnih visokošolskih strokovnih programih Kemijska tehnologija in Varstvo pri delu in požarno varstvo.

S študijskim letom 2010/11 smo začeli izvajati dvoletni magistrski študijski program Tehniška varnost (redni in izredni študij). V študijskem letu 2012/13 pa so se pričeli izvajati tudi dvoletni magistrski študijski programi Kemija, Kemijsko izobraževanje, Biokemija in Kemijsko inženirstvo. Uspešno se izvaja tudi  doktorski študijski program Kemijske znanosti po bolonjskem triletnem programu. Ima tri študijske smeri: Kemija, Biokemija in Kemijsko inženirstvo. Fakulteta sodeluje tudi pri interdisciplinarnih študijskih programih Biomedicina za področje biokemija in molekularna biologija, Varstvo okolja, Bioznanosti ter Znanost in inženirstvo materialov.

Še posebej si prizadevamo za izvajanje kvalitetnega raziskovanja, ki je osnova sodobnega univerzitetnega izobraževanja. Ljubljanska Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo je tako na raziskovalnem kot tudi na pedagoškem področju mednarodno primerljiva in uveljavljena ustanova.