OBVESTILO POSAMEZNIKOM PO 13. ČLENU SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU PODATKOV (GDPR) GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

IZVAJANJE VIDEONADZORA V PROSTORIH FAKULTETE

OBVESTILO POSAMEZNIKOM PO 13. ČLENU SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU PODATKOV (GDPR) GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

IZVAJANJE VIDEONADZORA V PROSTORIH FAKULTETE

***

 • Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (ang. DPO): Za pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov na Univerzi v Ljubljani je imenovana Nina Komočar Urbanija. Kontakt: dpo@uni-lj.si.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: varnost ljudi, varnost premoženja in opreme velike vrednosti ter narave dela, zaradi katere obstaja možnost ogrožanja zaposlenih, študentov in drugih obiskovalcev.
 • Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: točka (f) člena 6(1) Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR), 3. poglavje Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22, ZVOP-2), Pravilnik o izvajanju videonadzora na območju UL FKKT, UL FRI in objekta X in njihovi okolici.
 • Uporabniki osebnih podatkov: 

Pogodbeni obdelovalec – izvajalec storitev zasebnega varovanja (Proline varovanje d.o.o., Cesta v Mestni log 55, 1000 Ljubljana) in serviser videonadzornega sistema (A koda plus, d.o.o., Špruha 19, 1236 Trzin).

 

 • Obdobje hrambe osebnih podatkov:

Posnetki videonadzornega sistema se hranijo največ 90 dni od dneva njihovega nastanka. Po poteku tega časa se posnetki samodejno izbrišejo, in sicer na način, ki onemogoča restavriranje brisanih podatkov. Dlje se hranijo samo, če pride do dogodka ali ravnanja oseb, ki ogroža varovane dobrine, zaradi katerih se videonadzor izvaja. V tem primeru se hranijo vsaj do prihoda državnega organa, pristojnega za odkrivanje ali pregon kaznivih dejanj oziroma drugega pristojnega organa.  

 

 • Uveljavljanje pravic: prek telefonske številke 01/479-80-00 ali s pisno zahtevo, poslano na naslov upravljalca, lahko kadarkoli uveljavljate svoje pravice: dostop do osebnih podatkov (pri tem vas bomo prosili za navedbo točnega časa, ko ste bili v prostorih, ki so videonadzorovani), popravek (zaradi narave obdelave zgolj deloma) ter v določenih primerih ugovor in omejitve obdelave.
 • Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu: Pritožbo lahko vložite pri Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip(at)ip-rs.si, telefon: 01/230-97-30, spletna stran: www.ip-rs.si).
 • Ostale informacije:
  • zajem osebnih podatkov (posnetek vaše podobe) zagotovite z vstopom v videonadzorovano območje;
  • če ne želite obdelave vaših osebnih podatkov (posnetka vaše podobe), ne boste mogli vstopiti v prostore, kjer se izvaja videonadzor;
  • varnostnik oziroma receptor lahko dogajanje spremlja tudi v živo na zaslonu.