asist. dr. Markelj Jernej

Delovno mesto: Asistent z doktoratom
Oddelek/Katedra: Katedra za analizno kemijo
Organizacija: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo , Večna pot 113 , 1000 Ljubljana
Št. pisarne: K2.084
Uradne ure: Ponedeljek, 9h-10h
Telefon: +386 1 479 8557
E-naslov: Jernej.Markelj(at)fkkt.uni-lj.si
Bibliografija: COBISS

Biografija

BIOGRAFSKI PODATKI
 
Izobrazba

  • Diploma 2011, Katedra za analizno kemijo FKKT UL.

Pedagoško delo
Asistent za področje analizne kemije:

  • Analizne metode za karakterizacijo materialov in bioloških sistemov, UN Kemija, 2. letnik (2. stopnja)
  • Bioanalizna kemija, UN Biokemija, 2. letnik (2. stopnja)
  • Analizna kemija, UN Laboratorijska biomedicina, 1. letnik (1. stopnja)
  • Inštrumentalna analiza in monitoring, UN Tehniška varnost, 2. letnik (2. stopnja)
  • Meritve v delovnem okolju, UN Tehniška varnost, 2. letnik (1. stopnja)
  • Praktikum iz kemije, VS Kemijska tehnologija, 2. letnik (1. stopnja)

RAZISKOVALNO DELO (glejte tudi SICRIS)
 
Raziskovalna področja

  • Razvoj novih analiznih postopkov za določevanje hlapnih organskih spojin v zraku in aerosolni fazi (HPLC/MS/MS in GC/MS)
  • Raziskava procesov tvorbe sekundarnih organskih aerosolov

Sodelovanje v tekočih raziskovalnih projektih

  • P1―0153 »Raziskave in razvoj analiznih metod in postopkov« (nosilec prof. dr. Marjan Veber)