asist. dr. Brudar Sandi

Delovno mesto: Mladi raziskovalec
Oddelek/Katedra: Katedra za fizikalno kemijo
Organizacija: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo , Večna pot 113 , 1000 Ljubljana
Št. pisarne: K3.044
Telefon: +386 1 479 8621
E-naslov: Sandi.Brudar(at)fkkt.uni-lj.si