prof. dr. Grošelj Uroš

Delovno mesto: visokošolski učitelj za organsko kemijo
Oddelek/Katedra: Katedra za organsko kemijo
Organizacija: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo , Večna pot 113 , 1000 Ljubljana
Št. pisarne: K2.047
Telefon: +386 1 479 8565
E-naslov: Uros.Groselj(at)fkkt.uni-lj.si
Bibliografija: COBISS