Držaj Zdenka

Oddelek/Katedra: Katedra za analizno kemijo
Organizacija: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo , Večna pot 113 , 1000 Ljubljana
Št. pisarne: K2.091
Telefon: +386 1 479 8536
E-naslov: Zdenka.Drzaj(at)fkkt.uni-lj.si