Kranjc Vesna

Delovno mesto: tajnik
Oddelek/Katedra: Tajništvo
Organizacija: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo , Večna pot 113 , 1000 Ljubljana
Št. pisarne: K1.012
Telefon: +386 1 479 8402
E-naslov: Vesna.Kranjc(at)fkkt.uni-lj.si