Sajovec Roman

Delovno mesto: Vodja Službe UL FKKT in UL FRI za upravljanje skupnih prostorov in naprav (USPN)
Oddelek/Katedra: Služba za upravljanje skupnih prostorov in naprav
Organizacija: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo , Večna pot 113 , 1000 Ljubljana
Št. pisarne: K3.020
Telefon: +386 1 479 8590
E-naslov: Roman.Sajovec(at)fkkt.uni-lj.si