Raziskovalni projekti ARIS

Sodelavci Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani so vpeti v številne domače in mednarodne temeljne in aplikativne raziskovalne projekte ARIS. Projektno raziskovalno delo bistveno prispeva k razvoju fakultete kot odlične raziskovalne ustanove ter hkrati izredno bogati pedagoški proces.

Povzetki aktualnih projektov, ki jih koordinirajo zaposleni na naši fakulteti, so dostopni spodaj. Poleg tega sodelujemo še pri številnih drugih projektih, ki jih koordinirajo raziskovalci z drugih ustanov. Zavedamo se namreč, da je za uspešno izvedbo zahtevnih projektov nujna interdisciplinarnost. Nekateri od teh projektov so opisani na spletnih straneh kateder, ki sodelujejo pri izvedbi.

2023

2022

2021

2020

2019