Obvestila

Razpis uredniškega odbora založbe UL FKKT za študijsko leto 2024/2025
13/10/2023

Založba UL FKKT je objavila Razpis za izdajo učbenikov, zbirk nalog oz. vaj in drugega gradiva za študijsko leto 2024/2025. Prijavitelji, bodite pozorni na popolnost vloge, ki naj vsebuje vse v razpisu navedene elemente (glejte 4. točko razpisa).

Rok za oddajo prijav je 22. januar 2024 do 12.00, javno odpiranje prijav pa bo 25. januarja 2024 ob 13.00.

Vse dodatne informacije lahko interesenti dobite pri dr. Barbari Modec, urednici založbe UL FKKT, tel. 01 479 8526 ali po elektronski pošti: barbara.modec(at)fkkt.uni-lj.si.