Obvestila

Zagovor doktorske disertacije Jureta Zekiča
02/07/2024

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani razpisuje javni zagovor doktorske disertacije Jureta Zekiča, mag. kem., z naslovom
Določevanje in izolacija kanabinoidov, terpenov in fenolnih spojin navadne konoplje (Cannabis sativa L.) s separacijskimi tehnikami
Determination and isolation of cannabinoids, terpenes and phenolic compounds from industrial hemp (Cannabis sativa L.) with separation techniques

Zagovor bo v sredo, 10. 7. 2024. ob 9.00 uri v diplomski sobi, 1. nadstropje Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, Večna pot 113, 1000 Ljubljana.

Dekanja:
prof. dr. Andreja Žgajnar Gotvajn, l. r.

Vabljeni: 
prof. dr. Helena Prosen, predsednica komisije
izr. prof. dr. Drago Kočar, član komisije
izr. prof. dr. Iztok Jože Košir (Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije), član komisije
prof. dr. Samo Kreft (UL FFA), član komisije
znan. sod. dr. Mitja Križman (KI), mentor, k. g.