Obvestila

Zagovor doktorske disertacije Olivere Lužanin
02/07/2024

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani razpisuje javni zagovor doktorske disertacije Olivere Lužanin, master in physical chemistry, z naslovom
Študij ključnih parametrov pri reakcijah prenosa naboja znotraj organskih katod v multivalentnih akumulatorjih
Investigation of Parameters Governing the Charge Transfer Reaction in Organic Cathodes for Multivalent Batteries

Zagovor bo v četrtek, 11. 7. 2024. ob 9.00 uri v diplomski sobi, 1. nadstropje Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, Večna pot 113, 1000 Ljubljana.

Dekanja:
prof. dr. Andreja Žgajnar Gotvajn, l. r.

Vabljeni: 
prof. dr. Helena Prosen, predsednica komisije
izr. prof. dr. Boštjan Genorio, član komisije
prof. dr. Miran Gaberšček (KI/UL FKKT), član komisije
prof. dr. David Mecerreyes (Polymat, Centro Joxe Mari Korta) član komisije
znan. sod. dr. Jan Bitenc (KI), mentor, k. g.
doc. dr. Janez Cerkovnik, somentor, k. g.