Obvestila

Zagovor doktorske disertacije Tjaše Pavčnik
18/09/2023

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani razpisuje javni zagovor doktorske disertacije Tjaše Pavčnik, mag. kem., z naslovom

Elektroliti na osnovi fluoriranih alkoksiboratov in alkoksialuminatov in njihova uporaba v multivalentnih akumulatorjih
Fluorinated alkoxyborate- and alkoxyaluminate-based electrolytes and their use in multivalent batteries

Zagovor bo v petek, 22. 9. 2023 ob 10. uri. v diplomski sobi, 1. nadstropje Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, Večna pot 113, 1000 Ljubljana.

Dekanja:
prof. dr. Andreja Žgajnar Gotvajn, l. r.

Vabljeni: 
prof. dr. Robert Dominko, član komisije
doc. dr. Janez Cerkovnik, član komisije
prof. dr. Alexandre Ponrouch (Institut de Ciencia de Materials de Barcelona (CSIC), član komisije
znan. sod. dr. Jan Bitenc (KI), mentor, k. g