Obvestila

Zagovor doktorske disertacije Vesne Štih
02/02/2024

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani razpisuje javni zagovor doktorske disertacije Vesne Štih, mag. inž. kem. teh., z naslovom
Strukturne lastnosti nekodirajoče RNA OxyS, udeležene pri stresnem odzivu celice
Structural properties of non-coding RNA OxyS involved in cell stress response

Zagovor bo v sredo, 14. 2. 2024 ob 11.00 uri v diplomski sobi, 1. nadstropje Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, Večna pot 113, 1000 Ljubljana.

Dekanja:
prof. dr. Andreja Žgajnar Gotvajn, l. r.

Vabljeni: 
prof. dr. Jurij Lah, član komisije 
prof. dr. Metka Ravnik-Glavač (UL MF), članica komisije
prof. dr. Lea Spindler (UM FS), članica komisije
znan. sod. dr. Peter Podbevšek (KI), mentor, k. g