Katedra za poklicno, procesno in požarno varnost

Splošne informacije

Katedra za poklicno, procesno in požarno varnost
Večna pot 113
1000 Ljubljana

tel.: +386 1 479 8400

Predstojnik katedre: prof. dr. Schnabl Simon
Namestnica predstojnika: doc. dr. Zupan Klementina

Pedagoška dejavnost

Bolonjski program 1. stopnje

Tehniška varnost - UN: 

 • Osnove zdravstvenega varstva
 • Osnove tehniške in požarne varnosti
 • Varnost v strojništvu
 • Strojni in gradbeni elementi
 • Nevarne snovi
 • Numerične metode v varnosti I
 • Statistika varnosti
 • Analize tveganja
 • Delovno okolje
 • Psihologija dela
 • Ergonomija in ergonomske meritve
 • Odkrivanje in gašenje požarov
 • Požarna varnost v objektih (izbirni predmet)
 • Delovne priprave in naprave (izbirni predmet)

Kemijsko inženirstvo - UN:

 • Kemijska in procesna varnost

Kemijska tehnologija – VS:

 • Kemijska in procesna varnost

Bolonjski program 2. stopnje / Bologna 2nd Cycle Master Study Programme

 • Tehniška varnost:
 • Numerične metode v varnosti II
 • Vodenje tveganja
 • Procesna varnost
 • Ranljivost sistemov
 • Vodenje tveganja in procesna varnost
 • Varno projektiranje in ranljivost sistemov
 • Intervencije in reševanje
 • Človeški in organizacijski faktorji
 • Tehniška varnost
 • Požarna varnost
 • Okoljska tveganja
 • Profesionalna patologija (izbirni predmet)
 • Požarnovarnostna analiza objektov (izbirni predmet)
 • Delovne priprave in naprave II (izbirni predmet

Raziskovalna dejavnost

 • Nove metodologije ocenjevanja tveganja
 • Ocenjevanje kompleksnih tehnoloških sistemov
 • Človek – element tveganja
 • Metodologija statistike požarov
 • Inženirske metode pri vrednotenju požarne varnosti
 • Modeliranje s strukturnimi enačbami v oceni požarne ogroženosti
 • Problemsko zasnovan študij na področju statistike
 • Razvoj simulatorja cestnega predora za usposabljanje operabilnega osebja v nadzornem centru
 • Analiza dejanskega požara v predoru Trojane
 • Varnostna analiza predora Karavanke
 • Analize tveganj nekaterih slovenskih cestnih predorov
 • Analize varnosti načrtovanih plinskih terminalov v Tržaškem zalivu

Raziskovalna oprema

Seznam opreme

 • 20-L eksplozijska komora Kühner
 • Merilnik in analizator zvoka v realnem času Brul&Kjaer
 • DustTrack Aerosol Monitor Model 8520-EC-GB
 • ECM ECO Monitoring Q-Trak Model 8554-EC-GB
 • MI 2086 EUROTEST euroset – merilna oprema za elektroinstalacije
 • Netzsch STA 409 aparatura za simultano termično analizo
 • Mettler TA 4000:
  • TG 50 modul
  • DSC 20 modul
 • Masni spektrometer Pfeiffer
 • Naprava za določanje minimalne vžigne energije