Raziskovalne novice

Nov preboj v koordinacijski kemiji
20/06/2024

Sodelavci Katedre za organsko kemijo UL FKKT Tisa Ževart, Damijana Urankar, Ross D. Jansen-van Vuuren in Janez Košmrlj so v sodelovanju z Maticem Lozinškom (Institut »Jožef Stefan«) in Balazsem Pinterjem (Univerza Teksasa v El Pasu in Izvajalska agencija Evropskega raziskovalnega sveta) raziskali koordinativne sposobnosti skupine heterocikličnih olefinov. Rezultati raziskave so bili nedavno objavljeni v reviji Dalton Transactions (Dalton Trans. 2024, 53, 8915–8925). Članek z naslovom Towards structurally versatile mesoionic N-heterocyclic olefin ligands and their coordination to palladium, gold, and boron hydride je bil izpostavljen tudi na naslovnici revije.

 

 

Skupina se je ukvarjala z mezoionskimi N‑heterocikličnimi olefini (mNHO). Olefini ali alkeni so ogljikovodiki z dvojno vezjo C=C in so pomembni kot gradniki številnih materialov, lahko pa so tudi katalizatorji reakcij. N-heterociklični olefini imajo na N‑heterociklični karben (to je spojina z dvovalentnim ogljikovim atomom z dvema vezema in dvema prostima elektronoma) vezano skupino =CR2. Te spojine so mezoionske zato, ker njihove strukture ne moremo zapisati brez ločenega naboja. Odkar so bili mNHO leta 2020 prvič opisani, veljajo za obetavne katalizatorje in ligande.

Avtorji objave so razvili nov pristop za sintezo prekurzorjev mezoionskih N-heterocikličnih olefinov, ki bodo v nadaljevanju služili kot ligandi za vezavo na različne kovinske ione. Za potrditev koncepta so pripravili prve znane koordinacijske spojine s paladijem in zlatom; pred tem je bila objavljena le peščica rodijevih analogov. Pri koordinaciji liganda na paladij(II) je nastal kiralen kompleks s stereogeno osjo. Takšen vir asimetrije je v kemiji izjemno redek.

Objavljeno delo so povzeli v ilustraciji, ki krasi naslovnico revije Dalton Transactions. Slika simbolično prikazuje astronavta, ko na planet mNHO zapiči paladijevo in zlatovo zastavo, v ozadju pa je že izobešena rodijeva zastava. mNHO je še v celoti neraziskan 'vroč' in mlad planet v kemijskem vesolju, zaenkrat brez vode in kisika. Ilustracijo je po predlogi avtorjev članka izdelal akademski slikar Simon Kajtna.