Raziskovalne novice

Nov projekt na področju mikroplastike v okviru sporazuma WEAVE
17/04/2023

Sodelavka s Katedre za kemijsko procesno, okoljsko in biokemijsko inženirstvo UL FKKT izr. prof. dr. Gabriela Kalčikova je pridobila financiranje novega ARRS projekta PLASTsensing s področja mikroplastike. Projekt, ki ga koordinira naša fakulteta, je financiran v okviru sporazuma WEAVE, sodelovali pa bodo še raziskovalci s Češke (Srednjeevropski inštitut za tehnologijo CEITEC in raziskovalni center RECETOX Masarykove univerze v Brnu) in Avstrije (Tehniška univerza na Dunaju). Poleg koordinatorice bodo pri izvedbi projekta na naši fakulteti sodelovali še asistentka Ula Rozman, doc. dr. Tina Skalar in doc. dr. Gregor Marolt. Projekt bo potekal od maja 2023 in bo trajal tri leta. V celoti ga financirajo raziskovalne agencije Slovenije, Češke in Avstrije (ARRS, GAČR, FWF) s skupno približno 1 000 000 EUR.

Glavni cilj projekta je povezati tehniške in biološke znanosti ter vključiti napredne metode za karakterizacijo materialov v klasične okoljske raziskave o mikroplastiki. V okviru projekta bodo raziskovalci uporabili najsodobnejše tehnike, ki bodo omogočale popolno karakterizacijo (prostorsko vizualizacijo in določanje kemijske sestave) okoljsko relevantne mikroplastike, in sicer lasersko spektroskopijo (elementarno in kemijsko kartiranje) in rentgensko računalniško tomografijo (vizualizacija struktur). V okviru projekta bomo novo metodologijo uporabili za a) karakterizacijo sprememb lastnosti mikroplastike med okoljskim staranjem in b) spremljanje starane mikroplastike v vodnem organizmu in oceno možnih sprememb na ravni tkiva zaradi prisotnosti mikroplastike.

Pridobljeno znanje bo izredno zanimivo za znanstvenike s področja varstva okolja in biologije, z možnostjo nadaljnje implementacije, kot je raziskovanje človeškega tkiva. Te raziskave odpirajo novo obzorje za preučevanje in razumevanje vpliva mikroplastike na človeka in njegovo zdravje.

 

 

Raziskovalci iz tega konzorcija so že pred začetkom projekta v ugledni reviji Chemosphere (faktor vpliva 8,943) objavili znanstveni članek z naslovom »Laserske tehnike: nova orodja za identifikacijo in karakterizacijo starane mikroplastike z razvitim biofilmom« (Laser-based techniques: Novel tools for the identification and characterization of aged microplastics with developed biofilm).