Raziskovalne novice

Pričetek izvajanja projekta GreenChemForCE
12/06/2024

Pričetek izvajanja projekta GreenChemForCE

S 1. junijem 2024 so sodelavci Raziskovalne skupine za mikroprocesno inženirstvo, ki deluje v sklopu Katedre za kemijsko procesno, okoljsko in biokemijsko inženirstvo Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani, uradno začeli z izvajanjem Interreg projekta GreenChemForCE. Že pred začetkom projekta so partnerji sredi maja 2024 v Pragi izvedli uvodni  sestanek, zdaj pa so začeli z delom na posameznih delovnih sklopih.

Slika, ki vsebuje besede besedilo, posnetek zaslona, pisava, vrstica Opis je samodejno ustvarjen

Projekt, ki združuje partnerje iz Češke republike (CZ), Madžarske (HU), Avstrije (AT) in Slovenije (SI), naslavlja trajnostno ravnanje s plastiko in CO2 v kemijski industriji ter trajnostne rešitve v farmacevtski industriji, ki vključujejo recikliranje težkih kovin ter uvedbo biokatalitskih procesov in drugih zelenih tehnologij za zmanjšanje količine odpadkov in intenzifikacijo procesov.

Koordinator projekta je Karlova univerza v Pragi, med akademskimi partnerji pa poleg Univerze v Ljubljani sodelujejo še Tehniška univerza na Dunaju in Univerza Eötvös Loránd iz Budimpešte. Med industrijskimi partnerji so farmacevtske družbe Zentiva (CZ), Servier – raziskovalni inštitut za medicinsko kemijo (HU) in malo podjetje VTL - Vienna Textile Lab (AT) ter kot pridruženi partnerji Santiago chemikálie (CZ), Egis (HU), Belinka Perkemija in AquafilSLO (obe SI). Partnerici v projektu sta še Štajerska gospodarska zbornica (SI) ter Združenje kemijske industrije Češke republike, kot pridružena partnerja pa sodelujeta Češko združenje za reševanje problematike CO2 in Češka tehnološka platforma PLASTY.

Projekt v skupni vrednosti 1,77 mio EUR, ki ga sofinancirata Inrerreg Central Europe in Evropska unija, bo potekal dve leti in pol.

Partnerji projekta GreenChemForCE, med njimi prof. dr. Polona Žnidaršič Plazl in prof. dr. Igor Plazl z UL FKKT, na majskem uvodnem sestanku v Pragi (vir: LinkedIn).