Raziskovalne novice

UL FKKT bo vodila dva velika temeljna projekta
04/10/2023

Od leta 2021 Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS) razpisuje poleg običajnih raziskovalnih projektov tudi velike. Teh financira letno le osem, od tega po dva na področjih naravoslovja in tehnike ter po enega na področjih biotehnike, medicine, družboslovja in humanistike. Gre za velike, interdisciplinarne projekte, ki tipično zahtevajo prebojno idejo in vključujejo veliko raziskovalcev in organizacij.

Naša fakulteta je letos pridobila kar dva taka projekta in sicer enega na področju naravoslovja in enega na področju humanistike.

Projekt »Analitska orodja nove generacije za dediščinsko znanost« bo vodila prof. dr. Irena Kralj Cigić in vključuje poleg FKKT še Biotehniško fakulteto in Filozofsko fakulteto Univerze v Ljubljani, Fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru, Inštitut za varstvo kulturne dediščine, Narodno in univerzitetno knjižnico, Zavod za gradbeništvo ter Kemijski inštitut. Projekt bo razvijal nova orodja in metode na področjih senzorskih tehnologij, hiperspektralnega oslikovanja, 3D mikro-CT oslikovanja ter površinske analize (TOF SIMS ter XPS).

Razvoj enostavnih s pametnimi telefoni berljivih senzorskih sistemov za hlapne organske spojine bo eden od delovnih sklopov projekta NextGenHS, ki ga bo vodila prof. dr. Irena Kralj Cigić.

 

Projekt »Vonj in nesnovna kulturna dediščina« bo vodila prof. dr. Mojca Ramšak, sodelavka Katedre za analizno kemijo UL FKKT. Tudi ta projekt ima veliko partnerjev: Narodni muzej Slovenije, Slovenski etnografski muzej, Koroški pokrajinski muzej – Muzej Ravne na Koroškem, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ekonomsko-poslovno fakulteto Univerze v Mariboru in Laboratorij za umetno inteligenco Instituta »Jožef Stefan«. V projektu bodo raziskovalci naslovili: (i) tipologijo olfaktorne kulturne dediščine, (ii) verbalizacijo vonja v jeziku, (iii) vonj skozi zgodovino medicine, filozofije in religije, (iv) vonjalni čut, (v) vonj kot izraz družbenega predsodka, stigmatizacije in diskriminacije, (vi) vonj v muzejih, ter (vii) vpliv izgube voha na kvaliteto življenja.

Prof. dr. Mojca Ramšak, vodja projekta »Vonj in nesnovna kulturna dediščina«.

 

Raziskave bodo potekale v okviru Laboratorija za dediščinsko znanost na Katedri za analizno kemijo.