Program/financer: HORIZON-CL2-2021-HERITAGE-02

Trajanje: 1. 9. 2022-31. 8. 2025

Vodja na FKKT: dr. Matija Strlič