APACHE - Active & intelligent PAckaging materials and display cases as a tool for preventive conservation of Cultural HEritage

Program/financer: Obzorje 2020
Trajanje: 1.1.2019 - 30.6.2022
Vodja na FKKT: izr. prof. dr. Irena Kralj Cigić