Diagnostika okužb sklepnih protez z ionvativnimi metodami na osnovi bakteriofagov

Program/financer: INTERREG ITA - SLO
Trajanje: 1.1.2020 - 30.6.2022
Vodja na FKKT: prof. dr. Aleš Podgornik